Incomingová mise do ČR – prezentace českého rostlinářství pro kazašské a kyrgyzské zemědělce

ZÚ Nur-Sultan zorganizuje ve dnech od 11. do 14. dubna2022 incomingovou misi kazachstánských a kyrgazstánských rostlinářů ve spolupráci s MZe ČR zaměřenou na seznámení a osvojení standardů české rostlinné produkce vč. s tím související ukázkou české zemědělské techniky.

Datum konání
11.04.2022 - 14.04.2022
Typ akce
Mise
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Kyrgyzstán Kyrgyzstán
Místo konání
ČR
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Cílem je účast 10 – 12 kazachstánských a kyrgyzských zemědělců, vlastníků hospodářství, distributorů zemědělské techniky či aditiv pro pěstování plodin vč. max. 2 zástupců vědeckých struktur. Incomingová mise do ČR bude plánována po dobu 4 – 5 dnů v předvečer zahájení sezóny obdělávání půdy, či na jejím začátku. Oslovení potenciálních účastníků provede ZÚ Nur-Sultan ve spolupráci se zemědělským expertem A. Lukašovem, který bude pověřen výběrem kvalitních kandidátů, jejichž cíle v závěru budou obchodního rázu. Akvizici českých firem, program a organizaci pobytu mise v ČR by mělo na starosti MZe ČR.

Program:

Program incomingové mise by zahrnoval setkání s představiteli MZe ČR, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, příp. dalších organizací, a návštěvu jednotlivých českých podniků vč. individuálních jednání. V případě zájmu by bylo možné rozdělení účastníků mise do více skupin (např. zájemci o techniku a ostatní). Předpokladem pro efektivní jednání s kazašskými partnery na incomingové misi je znalost ruského jazyka, bez které budou obtížná i případná budoucí jednání o spolupráci.

Zájemci z řad českých firem o zapojení se do programu incomingu a návštěvy KZ a KG zemědělců nechť kontaktují MZe ČR Ani Hakobjan (Ani.Hakobjan@mze.cz), v kopii na commerce_nur-sultan@mzv.cz do konce února 2022.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ani Hakobjan / MZe ČR / Ani.Hakobjan@mze.cz