INCOTERMS 2020 v PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH

Místo konání:
CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2 Hlavní město Praha
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
26. 02. 2020
Obor:
Neurčeno

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2020

Cílem semináře je přinést účastníkům:
  • definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2020 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2010
  • schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2020 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití
  • přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku
Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. ANOTACE: 
  • dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
  • důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2020: balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.
  • charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2020, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2010
  • vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH příp. celních předpisů po novele zákona o DPH: při vnitrounijním obchodu se zbožím & při dovozu a vývozu zboží
  • praktické příklady obchodních operací
  • diskuse a odpovědi na dotazy účastníků. 
Drobné občerstvení zajištěno. Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/a4b39d13-abdc-489d-915b-b4487af6ab04.

Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

PhDr. Šourková Dana
Specialista exportního vzdělávání

+420224907529Pravidelné novinky e-mailem