Informační semináře a korejsko-český networking „The Czech Republic – Investments in Smart Country“

Místo konání:
Soul, Soul Korejská republika
Země určení:
Korejská republika Korejská republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
23. 03. 2020 - 19. 04. 2020
Cílem dvou informačních seminářů pořádaných v Soulu v různých sektorech, které jsou společnou aktivitou ZÚ Soul, agentury CzechInvest a firem působících ve Sdružení pro zahraniční investice – AFI (zejména KPMG, CBRE, Kinstellar), indukovat zájem korejských společností o smart investice v ČR a přispět k plnění Inovační strategie ČR „The Czech Republic – The Country for the Future“. Prezentace investičního prostředí prostřednictvím ekonomické diplomacie pod záštitou ZÚ Soul vytváří lepší předpoklady pro adresnost a vnímání sdělení u korejských partnerů.  Výměnou informací o investičním prostředí a regulaci dojde k lepší percepci inovační ekonomiky ČR. V neposlední řadě prezentace přispěje ke zvýšení odborného vnímání ČR Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/7917f7e5-8e40-4f10-9e7f-55d361938561.
Pravidelné novinky e-mailem