International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy 2022 – NOVUMM 2022/060N

Veletrh hornictví, energetiky a hutnictví International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy je přední evropskou prezentací strojů, technik a
technologií používaných v těžebním průmyslu.

Datum konání
06.09.2022 - 09.09.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Polsko Polsko
Místo konání
Katowice
Další akce v kategoriích

Veletržní nabídka byla obohacena v souladu s požadavky vystavovatelů v oblasti dekarbonizační politiky, energetické transformace směrem k účinnosti a snižování emisí, opatření na ochranu klimatu a životního prostředí a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Výstava se pořádá již 38 let.

Veletrh 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing:

 • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč
 • firma participuje min. 50 % výdajů
 • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem
 • pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč)
 • výstavbu expozice si firma hradí samostatně – expozici staví společný dodavatel
 • využití společné propagace českého stánku a společného zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Pro přihlášení prosím kontaktujte gestora akce:

Ing. Jaroslava Pacáková, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, tel.: +420 724 966 507

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Pacáková Jaroslava / projektová manažerka pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK / jaroslava.pacakova@czechtrade.cz / +420 224 907 545