InterSchutz 2022 – NOVUMM 2022/047N

InterSchutz je mezinárodní veletrh se zaměřením na hasičské a záchranné služby, civilní ochranu a bezpečnost.

Datum konání
20.06.2022 - 25.06.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Hannover
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Více informací o veletrhu

Jedná se o světově největší přehlídku služeb a produktů z oblasti požární ochrany, pomoci při katastrofách, záchranného systému a bezpečnosti.

Zaměření veletrhu pokrývá veškeré potřeby požární ochrany jako je požární technika, hasicí přístroje, vozidla a jejich vybavení, technická podpora.

Prezentována jsou inovativní řešení ochrany před katastrofami.

Zvláštní pozornost je věnována záchrannému systému zahrnující pohotovostní a lékařská zařízení včetně produktů a služeb nezbytných pro první pomoc.

Dostatečný prostor veletrh nabízí novinkám v oblasti měřících a detekčních zařízení a zabezpečovací techniky.

Výrobci a obchodníci zde získají ucelený přehled o trhu a obdrží a prohloubí vysoce kvalitní kontakty.

Příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží.

Veletrh InterSchutz 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška):

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade:

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel – Rapid, akciová společnost
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení:
Ing. Jaroslava Pacáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, + 420 224 907 545

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Pacáková Jaroslava / projektová manažerka pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / jaroslava.pacakova@czechtrade.cz / +420 224 907 545