Zdroj: CzechTrade

ISH 2023 – NOVUMM 2023/007N

Mezinárodní veletrh se zaměřením na technické zařízení budov ISH 2023 proběhne ve dnech od 13. do 17. března 2023 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Datum konání
13.03.2023 - 17.03.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Frankfurt nad Mohanem
Témata
Další akce v kategoriích

Více informací o veletrhu

ISH je přední světový veletrh zaměřený na odpovědné hospodaření s vodou a energií v budovách. Udává trendy moderního designu
koupelen, udržitelné topné a klimatizační techniky i inteligentních domácích systémů. 

Více než 2 500 vystavovatelů, včetně všech lídrů trhu z domova i ze zahraničí, uvádí na světový trh na ISH své nejnovější produkty,
technologie a řešení. ISH má proto celosvětově vedoucí roli jako příležitost sama o sobě – 66 % vystavovatelů a 48 % z přibližně 190 000 návštěvníků pochází ze zemí mimo Německo.

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel 
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontaktní osoba za CzechTrade: Ing. Michaela Dvořáková, michaela.dvorakova@czechtrade.cz, telefon 724 863 411.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Dvořáková Michaela / Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK / michaela.dvorakova@czechtrade.cz / +420 224 907 546

Doporučujeme