Zdroj: CzechTrade

IWA Outdoor Classics 2023 – NOVUMM 2023/005N

IWA Outdoor Classics 2023 se zaměřuje na lovecké a sportovní zbraně a s tím související doplňkový sortiment, který je pro lov a sportovní střelbu nepostradatelný.

Datum konání
02.03.2023 - 05.03.2023
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Německo Německo
Místo konání
Norimberk
Další akce v kategoriích

Jako například střelivo, optika, elektronika a kompletní outdoorové vybavení. Dále nože a dárkové předměty s loveckou tématikou, trofeje a vybavení pro rybáře.

Více informací o veletrhu

IWA Outdoor Classics 2023 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 80 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo hlavní město Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku 

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Michaela Dvořáková / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / michaela.dvorakova@czechtrade.cz / +420 224 907 546

Doporučujeme