Zdroj: CzechTrade

Jak prezentovat v angličtině

Prezentujete v angličtině zahraničním zákazníkům a nevíte, jak takovou prezentaci připravit a provést?

Datum konání
04.04.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
CzechTrade, Štepánská 567/15, Praha 2
Další akce v kategoriích

Chcete získat větší jistotu a mít v repertoáru více správných slovních obratů a spojení, která vám pomohou prezentovat s daleko větší lehkostí?

Prezentace v angličtině má svá specifika a jinou strukturu než ta, na kterou jsme zvyklí z českého prostředí.

Pojďte se naučit připravit a provést prezentaci ponovu tak, jak ji zahraniční zákazníci očekávají.

Tréninkový seminář je veden v českém jazyce. Praktické nácviky v průběhu semináře pak v anglickém jazyce.

Cíl:

 • Seznámíte se se specifiky prezentace v angličtině
 • Naučíte se vytvářet a provádět prezentace podle požadavků na anglickou prezentaci
 • Získáte praktický slovníček pojmů, slovních spojení a frází, abyste působili sebejistě
 • Vyzkoušíte si v praxi nově nabyté znalosti

Obsah:

 • Struktura prezentace pro anglicky hovořící publikum – klíčové části prezentace
 • Struktura anglického úvodu a jeho obměňování – vhodné fráze pro každou část úvodu
 • „Americké“ působení na paměť posluchačů, využívání klíčových částí k upevnění zapamatování prezentovaných informací
 • Jak získávat pozornost a udržovat ji po celou dobu vaší prezentace (nejen v osobní prezentaci ale i online)
 • Prezentace beze slov (i v online) – jak řečí těla můžete pozitivně ovlivňovat posluchače
 • Vizualizace prezentace – minimalistické a zároveň zajímavé prezentace, které doprovodí vaše mluvené slovo
 • Tipy pro online prezentace – od A do Z
 • „Kuchařka – slovníček“ pojmů, slovních spojení a frází pro každou jednotlivou část prezentace
 • Praktický nácvik reálných prezentací

Metody:

Na tréninkovém semináři si procvičíte probíraná témata v praxi, získáte spoustu know-how, které můžete ihned aplikovat v praxi, budete pracovat ve skupinách i samostatně a dostanete spoustu tipů na úspěšnější prezentace a také odpovědi na všechny vaše otázky.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Barcalová Daniela / specialista exportního vzdělávání / daniela.barcalova@czechtrade.cz / +420 224 907 533

Doporučujeme