Zdroj: CzechTrade

Jak správně vyhodnotit export pomocí Power BI

Seminář je určen všem uživatelům, kteří by rádi pronikli do možností vizualizace dat s využitím aplikace Power BI.

Datum konání
31.05.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
CzechTrade, Štepánská 567/15, Praha 2
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

S tvorbou vizualizací je často spojeno spoustu problémů, které je potřeba si ukázat a ušetřit tak uživatelům hodiny „Googlení“ na internetu. V průběhu semináře bude uživatel proveden spoustou úskalími spojenými s prací s daty, např. jak řešit problémy týkající se datové nečistoty, jak normalizovat a denormalizovat data a s tím související správné navržení schématu datového modelu. Mnohdy totiž nestačí pouze shrabat data na hromadu a udělat z nich pár grafů. Samozřejmostí je, že se uživatel v průběhu semináře naučí ovládat Power BI od těch základních možností, až po ty mírně pokročilé.

Obsah:

Motivace pro použití Power BI

 • Čeho je možné dosáhnout v aplikaci Power BI
 • Čeho není možné dosáhnout s využitím Power BI

Srovnání Power BI s nástroji Excelu

 • Situace, kdy je výhodnější použít Excel a jeho doplňky Power Pivot a Power Query?
 • Přednosti aplikace Power BI ve srovnání s Excelem

Seznámení s aplikací a doporučeným nastavením

 • Možnosti aplikace Power BI (globální možnosti a možnosti aktuálního souboru)
 • Tvorba šablony reportu (k čemu by nám něco takového mohlo být)
 • Popis prostředí
 • Zobrazení reportu (dashboardů a vizualizací)
 • Zobrazení tabulek
 • Zobrazení diagramu
 • Okno Power Query

Datové zdroje a připojení

 • Jak správně připravit datové zdroje tak, aby bylo snadné daný model jednoduše udržovat a škálovat.
 • Základní vysvětlení pojmů týkajících se práce s datovými zdroji
 • Nerelační a relační zdroje
 • Relace a s tím související kardinalita
 • Vysvětlení primárního, cizího a kandidátního klíče
 • Aktivní vs. neaktivní relace
 • Fyzické vs. virtuální relace
 • Využité relace k filtrování dat
 • Oboustranné filtrování s využitím křížového filtru
 • Referenční integrita (vnitřní mezitabulkové spojení)
 • Tvorba zdrojové tabulky přímo v aplikaci Power BI (drobné číselníky, mini dimenze).
 • Import dat
 • Načtení dat ze souborů xlsx, csv, txt (flat files)
 • Načtení dat ze strukturovaných zdrojů Access, SQL (databases)
 • Načtení dat z webu
 • Možnosti importu dat
 • DirectQuery (živé připojení)
 • Import z PowerPivot datového modelu

Práce s dotazy na pozadí – Power Query

 • Tvorba vlastních dotazů
 • Využití transformačních operací, operací přidání sloupce
 • Načtení dat ze složky – načtení více souborů z jednoho adresáře a připojení načtených dat (např. každoměsíční exporty z ERP nebo CRM)
 • Unpivot operace pro převod maticové struktury na klasickou tabulkovou strukturu (přesun sloupcových dat do řádků)

DAX výpočty

 • Výhody a nevýhody výpočtů v datovém modelu
 • Best practise pro výpočty a optimalizace (aneb začněme správně)
 • Základní terminologie, co je DAX, Measure, Row context, Filter context
 • Row context výpočty (DAX počítané sloupce)
 • Filter context výpočty (DAX výpočetní míry)

Vizualizace

 • Jak vytvořit a formátovat vizuál
 • Grafy, tabulky, matice, karty a další
 • Jednoduché varianty podmíněné formátování ve vizuálech

Interakce a drill-down možnosti

 • Interakce mezi vizuály
 • Více vrstvá osa X v grafu a možnost drill-down (procházení podrobností)

Filtry

 • Popis podokna filtru
 • Filtry na úrovni vizuálu
 • Filtry na úrovni stránky
 • Filtry na úrovni sestavy
 • Zajímavé možnosti pro filtrování, např. řešení Top 10 nejlepších, nejhorších atd.

Možnosti publikování

 • Aneb pojďme se o radost z reportu podělit s ostatními
 • Power BI Services (Office 365)

Informace:

Účastník bude součástí týmu, kde bude mít k dispozici podklady k procvičování a další materiály.

Nezapomeňte si na akci přinést vlastní notebook, abyste si mohli s lektorkou vše prakticky vyzkoušet.

Pro efektivní absolvování semináře je nutné stáhnout si bezplatnou aplikaci POWER BI předem. Odkaz pro stáhnutí

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Bc. Ludková Stella-Lea / specialista exportního vzdělávání / stella.ludkova@czechtrade.cz / +420 224 907 534

Doporučujeme