Jak vést a motivovat nejen obchodní tým

Seminář na téma Jak vést a motivovat nejen obchodní tým proběhne dne 21. dubna 2022 v Praze.

Datum konání
21.04.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
CzechTrade, Štepánská 567/15, Praha 2
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Obsah:

 • Osobnost manažera / vedoucího, vytváření neformální autority
 • Vedení lidí, leadership, způsob vedení obchodního týmu
 • Přístupy k vedení lidí
 • Co má vliv na pracovní výkon lidí (produktivitu) a jejich efektivitu
 • Motivace, sebemotivace
 • Stimulace obchodního týmu
 • Techniky zpětné vazby (pochvala, pozitivní usměrnění, kritika)
 • Motivace týmu k přijetí změn
 • Zvládání stresu a napětí v době plné změn
 • Diskuze námětů účastníků a doporučení

Cíl:

 • Zdokonalit a rozvinout schopnosti a dovednosti vedoucích pracovníků vést lidi k vyšší výkonnosti, efektivitě a využití jejich potenciálu, rozdíly ve vedení obchodního týmu a ostatních zaměstnanců
 • Využívat různé motivační nástroje
 • Rozvinout dovednost účinně poskytovat zpětnou vazbu
 • Získat informace, jak pracovat se stresem, s jeho vnímání

Forma výuky:

 • Stručný metodický výklad
 • Brainstorming
 • Diskuze
 • Individuální a týmová cvičení, trénink

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Dostálová Monika / Vedoucí Exportního vzdělávání / monika.dostalova@czechtrade.cz / +420 224 907 532