JEC World 2022 – NOVUMM KET 2022/027K

Největší světový veletrh kompozitních materiálů pokrývající celý produktový cyklus od surovin až po finální výrobky z kompozitů. Zastoupeny jsou čtyři hlavní oblasti koncového využití kompozitních materiálů: letectví, stavebnictví, automobilový průmysl a energetika a udržitelné zdroje energie.

Datum konání
03.05.2022 - 05.05.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Francie Francie
Místo konání
Paříž
Další akce v kategoriích

Více informací k veletrhu

Datum konání veletrhu bylo přesunuto na termín 3. až 5. května 2022.

JEC World 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK. To znamená, že:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů);
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu;
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici.

2 možnosti firemní prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade v sekci Služby.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Zegzulková Terezie / manažerka aktivity pro projekt NOVUMM KET financovaný z OP PIK / terezie.zegzulkova@czechtrade.cz / +420 224 907 547