Jednání českých firem s rakouskými obchodními agenty

ZÚ Vídeň ve spolupráci s Czech Trade ve Vídni a Spolkovým grémiem obchodních agentů při Rakouské hospodářské komoře uspořádá dne 5.10.2021matchmakingové fórum českých firem s oborově zaměřenými obchodními agenty z Rakouska. Během fóra se účastníci dozvědí, na jakém principu obchodní agenti fungují a jaký je právní rámec spolupráce s nimi.

Datum konání
04.10.2021 - 06.10.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Rakousko Rakousko
Místo konání
ZÚ Vídeň, Vídeň
Další akce v kategoriích

Projektu
by se mělo zúčastnit cca 25-30 firem z České republiky a cca 10 rakouských obchodních
agentů. Primárním cílem je poskytnout asistenci český firmám, které mají zájem
o export svého zboží do Rakouska prostřednictvím obchodních agentů. Hlavní
přínos projektu spočívá v navázání konkrétních obchodních kontaktů českých
firem a tím v rozšíření stávajících resp. nalezení nových odbytových cest
do Rakouska. Bude se jednat především o tato odvětví: stavebnictví,
potravinářský průmysl a nábytek.

 Akce se zúčastní také zástupci rakouského certifikačního institutu, se kterými mohou české firmy konzultovat.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor