Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ – el. žádosti, postupy a procedury, identifikace zboží

Místo konání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1 Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
19. 11. 2019

Tento seminář je určen především pro pracovníky zodpovědné za praktické provádění vývozu zboží dvojího použití (identifikace, podávání žádostí apod.)

HARMONOGRAM:

08:30 – 09:00        REGISTRACE
09:00 – 09:05        Zahájení, Mgr. Zdeněk Richtr, ředitel Licenční správy
09:05 – 09:45        Mezinárodní kontrolní režimy, Ing. Svatopluk Leitgeb
09:45 – 10:45        Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu a postupy a procedury při podání žádostí o povolení k vývozu (individuální, souhrnná), Ing. Zora Ondrejčíková
10:45 – 11:15        Všeobecná vývozní povolení, Ing. Miroslav Korčák
11:15 – 11:45        Omezující opatření vůči některým státům
, představitel FAÚ
11:45 – 12:00        DISKUSE
12:00 – 12:30        PŘESTÁVKA
12:30 – 13:15        Aktualizovaný seznam zboží dvojího použití a identifikace zboží dvojího použití
, Ing. Zora Ondrejčíková
13:15 – 14:15        Identifikace zboží dvojího použití: praktické příklady
, představitel Generálního ředitelství cel
14:15 – 15:00        DISKUSE

 

 

VSTUP PŘES VRÁTNICI MINISTERSTVA JEN PO POŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU NEBO PASU.

Drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno.

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/11af8e74-bc53-488c-9a81-3675fc17e93a.Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

PhDr. Šourková Dana
Specialista exportního vzdělávání

+420224907529Pravidelné novinky e-mailem