MachTech & InnoTech 2021

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu MachTech & InnoTech 2021.

MachTech & InnoTech v Sofii je největším oborově zaměřeným veletrhem nejen v Bulharsku ale i na Balkánském poloostrově. V roce 2020 se veletrh nekonal a byl přeložena na rok 2021. V roce 2019 se na veletrhu prezentovalo 500 místních i zahraničních firem a počet návštěvníků z řad odborné veřejnosti převýšil počet 5 600. V rámci veletrhu budou moci české společnosti prezentovat své výrobní portfolio v oblastech: Stroje a zařízení, strojírenské technologie, kovové komponenty, všeobecné strojírenství, ochrana životního prostředí, informační technologie, komunikační technologie, software. Více informací

Datum konání
14.09.2021 - 17.09.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Bulharsko Bulharsko
Místo konání
Sofia
Další akce v kategoriích

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společné expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

Proč byste se měli prezentovat právě na tomto veletrhu:

 • Stálý ekonomický růst Bulharska
 • BG firmy v sektoru strojírenství čerpají finanční prostředky z FEU předpoklad nárůst poptávky po nových a inovativních výrobcích z ČR
 • Součástí veletrhu je vyhledání a oslovení partnerů, které realizuje CT Sofia
 • Česká Republika měla historicky pevné obchodní vztahy s Bulharskem a české výrobky mají v Bulharsku stále silnou tradici
 • Potřeba obnovy strojového parku

Oborové zaměření:

 • Obráběcí stroje
 • Svářecí stroje a příslušenství
 • Strojírenské technologie
 • Hydraulika
 • Průmyslový software
 • Kovoobráběcí stroje
 • Technologické zařízení
 • Robotizace a automatizace
 • Recyklace a ochrana životního prostředí
 • Informační technologie

Českým firmám nabízí agentura CzechTrade komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti nebo katalogové prezentace ve společné expozici s řadou doprovodných asistenčních služeb

 • Předpokládaná plocha 50 m2
 • Hala č. 2
 • Vyhledání potenciálních partnerů v teritoriu z našich informačních zdrojů
 • Oslovení potenciálních partnerů, stručné představení vaší firmy a nabídka spolupráce
 • Obeslání a pozvání potenciálních partnerů a návštěvníků na stánek ČR

Osobní účast:

 • CzechTrade připraví a vyřídí všechny potřebné záležitosti a formality spojené s organizací akce – podmínkou zařazení do katalogu vystavovatelů je včasné přihlášení firmy u CzechTrade
 • Plocha se společným stánkem a zázemím CzechTrade obsahuje základní vybavení; nadstandardní nábytek typu skleněné vitríny apod. je třeba doobjednat, vzory a ceník zašle
 • Každý účastník má k dispozici jednací místo, případné umístění exponátů nutno dále konzultovat s gestorem akce
 • Umístění jména firmy v katalogu plus na límci stánku
 • Cena za 10 m2: 30 000 Kč bez DPH

Osobní účast na individuální ploše:

 • ZK CzechTrade nabízí asistenci při prezentaci firmy na vlastní ploše dle požadované velikosti (v rámci kolektivního stánku či zcela mimo něj), dále pomoc se zajištěním výstavní plochy, se stavbou stánku, vybavením atd. plus asistenční služby ZK a aktivní pomoc po celou dobu trvání veletrhu
 • Cena: dle velikosti požadované plochy

Katalogová prezentace:

 • Zaslání pozvánky na veletrh společně s profilem Vaší společnosti firmám z naší databáze, které odpovídají profilu Vámi hledaného obchodního partnera (před veletrhem)
 • Prezentace vaší společnosti na stánku prostřednictvím pracovníků CzechTrade, kteří budou po celou dobu konání veletrhu v přímém kontaktu s návštěvníky stánku – potenciálními zahraničními partnery, budou jim předávat informace o vaší společnosti, vaše propagační materiály a zajišťovat individuální sběr kontaktů a informací
 • Po skončení veletrhu předání individuální závěrečné zprávy s kontakty na o spolupráci (plus informace o jednání) a dále seznam pozvaných firem s jejich kontaktními údaji
 • Umístění jména firmy v katalogu
 • Cena: 15 000 Kč bez DPH

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu najdete v přiložené pozvánce.

Pracovníci agentury rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradí, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 10. 3. 2021.

Přílohy:Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Matějková Dagmar / Exportní konzultant / dagmar.matejkova@czechtrade.cz