Milipol Paris 2021 – NOVUMM 2021/019N

Místo konání:
výstaviště Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre, Paříž Francie
Země určení:
Francie Francie
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
19. 10. 2021 - 22. 10. 2021

Světový veletrh zaměřený na bezpečnost a obranu organizovaný pod záštitou francouzského ministerstva vnitra ve spolupráci s vládními orgány. Jedná se o oficiální akci provedenou ve spolupráci s francouzskou národní policií, civilní obranou, francouzskými celními orgány, městskou policií, Interpolem, atd.

Více informací

Charakteristika:

  • nejvýznamnější událost roku pro zástupce bezpečnostního a obranného průmyslu,
  • výrobci a obchodníci zde získají ucelený přehled o trhu a obdrží a prohloubí vysoce kvalitní kontakty,
  • záruka nejnovějších trendů, odborných znalostí a služeb,
  • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží
  • 21. ročník navštívilo během 4 veletržních dnů 31 185 návštěvníků a vystavovalo 1 089 subjektů.

Veletrh Milipol Paris 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy + CzechTrade na společné expozici (tato podmínka není stále splněna).

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel.
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele.

Kontakt a přihlášení: Ing. Jaroslava Pacáková – projektová manažerka projektu NOVUMM, jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, +420 224 907 545Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Ing. Pacáková Jaroslava
projektová manažerka pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK

+420 224 907 545Pravidelné novinky e-mailem