Mining & Minerals Expo 2021 – NOVUMM 2021/025N

Mining & Minerals Expo 2021 je mezinárodní veletrh se zaměřením na těžební a dobývací průmysl.

Datum konání
19.10.2021 - 21.10.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Ukrajina Ukrajina
Místo konání
výstaviště Kiev International Exhibition Centre, Kyjev
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Více informací o veletrhu

 • 6. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na těžební a dobývací průmysl jako drcení a třídění, zařízení na zušlechťování minerálů, zařízení odolná proti výbuchu, průmyslová automatizace, vrtací služby a vybavení, těžební řetězy a hydraulika a průmyslové osvětlení
 • příležitost pro české firmy prosadit se v tomto teritoriu a uspokojit vysokou poptávku po tomto druhu zboží
 • minulý ročník během 3 veletržních dnů vystavovalo 114 subjektů

Veletrh Mining & Minerals Expo 2021 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

 • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů
 • podpora je poskytována malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy + CzechTrade na společné expozici.

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Dvořáková Michaela / Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK / michaela.dvorakova@czechtrade.cz / +420 224 907 546