Mining Week 2022 – NOVUMM 2022/046N

Mining Week je každoroční mezinárodní výstavní těžařský týden v Kazachstánu, který se stal jednou z významných událostí města Karaganda v obchodním životě mnoha domácích i zahraničních společností.

Datum konání
01.06.2022 - 30.06.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Místo konání
Karaganda
Další akce v kategoriích

Ekonomikou regionu Karaganda je v zásadě metalurgie železných a neželezných kovů, těžba a strojírenství. Konference tří výstav MinTek, MetalTek a PowerTek současně je silnou stránkou výstavy, která přispívá ke komplexnímu řešení hlavních problémů v těžebním a hutním průmyslu.

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem (z toho min. 3 na společné expozici)

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • v rámci projektu lze také podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Pacáková Jaroslava / projektová manažerka pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK / jaroslava.pacakova@czechtrade.cz / +420 224 907 545