Mise AVDZP do Indonésie 2021

Podnikatelská mise do Indonésie s tématickým zaměřením na zdravotnické pomůcky a techniku proběhne za spolu-účasti Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických pomůcek. Součástí programu bude Obchodní fórum, návštěva místních nemocnic soukromého i státního charakteru, dále účast na odborných seminářích, kde účastníci nabydou znalosti o relevantní indonéské legislativě a problematice registrace produktů z této oblasti. V rámci mise také dojde ke slavnostnímu předání darů firmy Linet ve prospěch místních nemocnic a celý program bude završen politickou diskusí na úrovni ministerstva zdravotnictví k otázkám regulatoriky, obchodních překážek v daném sektoru, ale i managementu pandemie a problematice zdravotního pojištění.

Datum konání
06.12.2021 - 10.12.2021
Typ akce
Mise
Země určení
Indonésie Indonésie
Místo konání
Jakarta
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Mise bude vedena náměstkem ministra zdravotnictví ČR, alternativně náměstkem ministerstva zahraničních věcí ČR.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor