Mise českých energetiků do Turecka 2022

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti dodávek technologií pro elektrárny, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Datum konání
16.05.2022 - 20.05.2022
Typ akce
Prezentace
Země určení
Turecko Turecko
Místo konání
Istanbul
Další akce v kategoriích

Turecký trh je z hlediska energetického vývoje považován za jeden z perspektivních, především díky kladnému populačnímu přírůstku (přibližně jeden milion obyvatel/rok) a struktuře místní ekonomiky s vysokým podílem energeticky náročných odvětví typu automotive (14. na světě) a hutního průmyslu (8. na světě).

V rámci energetického mixu Turecka hrají důležitou roli uhelné elektrárny, které se na celkové produkci podílí ze 33 % (22 % uhlí + 11 % lignit). Téměř třetinu produkce (26 %) následně obstarávají plynové elektrárny. Ostatní spadá pod obnovitelné zdroje s vysokým podílem produkce elektřiny z vodních elektráren (přes 20 %). Celková instalovaná energetická kapacita přesáhne v Turecku v roce 2021 již 100 000 MW.

V průběhu let začínají hrát velkou úlohou i obnovitelné zdroje, kde začíná postupně převažovat hydro energie.

V Turecku by mělo být do sektoru energetiky do roku 2023 investováno celkem 110 miliard dolarů. Do roku 2040 bude spotřeba elektřiny činit 30 % podíl, přičemž neustále poroste a odhadován je až 90 % růst.

Cíl a zaměření mise:

 • Cílem navrhované mise je navštívit místní stavební firmy a významné provozovatele elektráren – turecké EPC společnosti jsou zodpovědné za výstavbu elektráren v okolních regionech: SNS a Middle East + nyní s aktuální orientací na Afriku, přičemž se Turecko dlouhodobě umisťuje na 2. místě na světě co do vývozu stavebních prací
 • Českým dodavatelům se tedy nabízí možnost podílet se na projektech nejen v Turecku, ale také v zahraničí – toto odvětví patří totiž z dlouhodobého hlediska k nejúspěšnějším v bilaterálních obchodních vztazích mezi Českou republikou a ostatními zeměmi
 • Mise je zaměřená především na prezentace českých firem před provozovateli elektráren a stavebními společnostmi, které se zabývají jejich výstavbou
 • Výběr místních partnerů klade důraz na klasickou energetiku

Plánovaná návštěva některých z těchto společností:

Výběr tureckých partnerů:

 • Výše uvedené společnosti představují pouze krátký výčet možných partnerů
 • Účastníkům mise bude po jejich přihlášení zaslán seznam potenciálních místních partnerů k navštívení (cca 30 společností), které budou moci obodovat
 • Turecké firmy, které obdrží nejvíce bodů, budou prioritně osloveny se žádostí o schůzku
 • Mise bude tímto krokem maximálně přizpůsobena přáním a preferencím českých firem
 • V průběhu mise je v plánu navštívit 5–6 společností

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Organizace a příprava jednání
 • Tvorba informační brožury o českých účastnících mise v angličtině a turečtině
 • Simultánní tlumočení z angličtiny do turečtiny během prezentací v případě nutnosti
 • Organizace logistiky v rámci Turecka
 • Zajištění drobného občerstvení v průběhu mise
 • Doporučení vhodného leteckého spojení z České republiky
 • Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován na 6 společností

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Květoň Bohuslav / Exportní konzultant / bohuslav.kveton@czechtrade.cz / +420 224 907 593