Mise českých energetiků do Turecka 2022

Agentura CzechTrade uspořádala pro pět českých firem společnou účast na vysoce specializované misi dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka. Účastníci společně navštívili místní stavební firmy a významné provozovatele elektráren a jednali s nimi o konkrétních možnostech spolupráce.

Datum konání
16.05.2022 - 20.05.2022
Typ akce
Prezentace
Země určení
Turecko Turecko
Místo konání
Istanbul
Další akce v kategoriích

Turecký trh je z hlediska energetického vývoje považován za jeden z perspektivních, především díky kladnému populačnímu přírůstku (přibližně jeden milion obyvatel ze rok) a struktuře místní ekonomiky s vysokým podílem energeticky náročných odvětví typu automotive (14. na světě) a hutního průmyslu (8. na světě).

V rámci energetického mixu Turecka hrají důležitou roli uhelné elektrárny, které se na celkové produkci podílí ze 33 % (22 % uhlí + 11 % lignit). Téměř třetinu produkce (26 %) následně obstarávají plynové elektrárny. Ostatní spadá pod obnovitelné zdroje s vysokým podílem produkce elektřiny z vodních elektráren (přes 20 %). Celková instalovaná energetická kapacita přesáhne v Turecku v roce 2021 již 100 000 MW.

V průběhu let začínají hrát velkou úlohou i obnovitelné zdroje, kde začíná postupně převažovat hydro energie.

V Turecku by mělo být do sektoru energetiky do roku 2023 investováno celkem 110 miliard dolarů. Do roku 2040 bude spotřeba elektřiny činit 30 % podíl, přičemž neustále poroste a odhadován je až 90% růst.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Květoň Bohuslav / Exportní konzultant / bohuslav.kveton@czechtrade.cz / +420 224 907 593