Mise českých firem v oblasti veřejné dopravy a dobývací techniky do Bulharska

Veřejné dopravní přepravní kapacity bulharských měst jsou na hranici životnosti a potřebují nutně obnovu. V souladu s politikou EU dochází k obměně dopravního parku a investicím do ekologických forem přepravy cestujících.

Datum konání
23.08.2021 - 27.08.2021
Typ akce
Mise
Země určení
Bulharsko Bulharsko
Místo konání
Sofie, Plovdiv, Stará Zagora, Sofie, Plovdiv, Stará Zagora
Další akce v kategoriích

Stejná situace panuje v oblasti dobývací techniky. Sektor dobývání nerostných surovin je důležitou součástí bulharské ekonomiky, směřují sem i zahr. investice.

PROPED se zaměřením na dopravní strojírenství a dobývací techniku v Sofii a Plovdivu je vhodnou formou pro představení českých firem, jejich aktuálního výrobního programu a nabídkou předních českých firem z oboru. Cílem projektu je představit a konkrétně informovat o nabídce českých firem, vytvořit nové kontakty a podpořit existující vazby s bulharskými zákazníky. Předpokládaným dopadem projektu je posílení přítomnosti českých firem na trhu a navýšení objemu zakázek i exportu do BG.

Projekt přinese českým firmám výhodu v podobě přímého kontaktu se zákazníky, přístupu k aktuálním informacím o jejich strategii rozvoje a zároveň zlepší vnímání českého průmyslu a jeho potenciálu v místě.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor