Mise českých vinařů na Mezinárodní veletrh vina Enoexpo v Krakově 2022

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou  účast na XIX. Mezinárodním veletrhu vína EnoExpo 2022.

Datum konání
16.11.2022 - 18.11.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Polsko Polsko
Místo konání
Krakov
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Veletrh EnoExpo je největší vinařskou akcí v Polsku. Koná se současně s mezinárodním veletrhem vybavení pro hotely a gastronomii HORECA a veletrhem potravin a nápojů pro gastronomii GastroFood. Je to ideální příležitost, jak představit svá vína zákazníkům ze sektoru HoReCa a nalézt distributora na polském trhu. Posledního ročníku Enoexpo se zúčastnilo 111 vystavovatelů z 13 zemí a veletrh navštívilo více než 7 000 návštěvníků.

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou třeba oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společná expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s tuzemskými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

Více informací o veletrhu

Proč jsou právě země Polsko a veletrh Enoexpo vhodné pro prezentaci českých firem:

 • Výjimečná příležitost k prezentaci vína odborníkům z branže HoReCa v Polsku.
 • Jedná se o největší vinařskou akci v Polsku.
 • Polský trh se vyznačuje stále rostoucím zájmem o konzumaci vína.
 • Možnosti prezentace firmy na národním stánku ČR s možností využití podpory Ministerstva zemědělství ČR.
 • Seminář pro české vinaře na téma právních podmínek prodeje a promoce vina v Polsku.

Oborové zaměření:

 • Víno
 • Pivo, alkohol, vinařské doplňky a služby související s jeho výrobou

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Polsko zajistí komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti – výstavní plocha, kolektivní česká expozice, veškeré administrativní záležitosti, komunikace s veletržní správou.
 • Kompletně vybavený stánek pro firemní prezentaci, obchodní jednání, umístění firemního banneru, vzorků, zázemí, voda, energie.
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů.
 • Osobní asistence pracovníků agentury CzechTrade, kteří Vám rádi pomohou při jednáních s vašimi potenciálními obchodními partnery v rámci veletrhu.

Seminář pro české vinaře

 • Úvod – Tradice pití vína v Polsku, statistické údaje a trendy.
 • Možnosti prodeje vína z české provenience v Polsku (založení firmy, e-shop, využití polského distributora atd.) Související administrativní povinnosti /nutnost splnění předepsaných termínů, kolkovné atd.
 • Povinné údaje na etiketách. Procedura žádosti o kolky.
 • Jak vypadá spolupráce s distributory v Polsku? Jaké administrativní povinnosti při dovozu vína z EU bere na sebe distributor a co bude očekávat od českého výrobce.
 • Prodej vína přes internet v Polsku. Je potřeba založit polskou firmu nebo stačí jen doména.pl? Jak funguje v praxi prodej vína prostřednictvím internetu v souladu se zákonem z 26. října 1982 o výchově ke střízlivosti a boji proti alkoholismu.
 • Reklama alkoholu/vína v Polsku. Problematika zákonů.

Osobní účast:

 • Mailingové oslovení potenciálních partnerů před veletrhem z řad distributorů, velkoskladů a vináren se záměrem podchytit zájem polských firem o setkání s Vaší firmou v průběhu veletrhu.
 • Prostor pro fyzické vystavení produktů a propagačních materiálů.
 • Zázemí pro obchodní jednání.
 • Umístění loga a propagačních materiálů na společném stánku.
 • Zajištění vystavovatelských průkazů a parkování.
 • Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s obchodními partnery, včetně tlumočení do polštiny.
 • Logistická pomoc při výběru hotelu.
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy).
 • Cena je 8 000 Kč bez DPH.

Veletrh bude zorganizován ve formátu možnosti čerpání dotace ze strany Ministerstva zemědělství, tzn. každému vystavovateli bude vyúčtována jeho poměrná část nákladů na plochu a expozici stánku, která bude odpovídat cca 6 m2 ze společného stánku. Tuto částku pak bude vystavovatel moci požadovat zpětně proplatit formou dotace ze strany Ministerstva zemědělství ČR. CzechTrade si bude účtovat pouze účastnický poplatek za asistenční služby spojené s organizací českého stánku.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Jesenská Zuzana / Exportní konzultant / zuzana.jesenska@czechtrade.cz / +420 224 907 566