Zdroj: CzechTrade

Mise českých výrobců a dodavatelů pro průmyslové pekárny do Pobaltí 2023

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi výrobců a dodavatelů pro segment průmyslových pekáren do Pobaltí.

Datum konání
17.04.2023 - 21.04.2023
Typ akce
Prezentace
Země určení
Estonsko Estonsko
Litva Litva
Lotyšsko Lotyšsko
Místo konání
Riga
Další akce v kategoriích

Nosnou částí mise je osobní návštěva samotných průmyslových provozů a jednání s potenciálními obchodními partnery o možnostech obchodní spolupráce.

Navážete nové obchodní kontakty se zástupci průmyslových pekáren a seznámíte se s aktuálním technologickým vybavením klíčových subjektů v regionu

Proč je právě Pobaltí vhodné pro výrobce pekárenských zařízení a technologií:

 • Potravinářský průmysl patří ve státech Pobaltí k tradičním odvětvím hospodářství. Ve všech třech baltských zemích představuje druhý nejsilnější průmyslový obor, přičemž v Litvě a Lotyšsku se na průmyslové produkci podílí z 20 %. V Estonsku tento podíl čítá přes 12 %.
 • Silně zastoupené zemědělství, jemuž dominuje rostlinná produkce v čele s pěstováním obilovin, postavilo kvalitní základy pro fungující pekárenský průmysl.
 • Každý Estonec sní ročně v průměru 40 kilogramů pečiva. V Lotyšsku pak přibližně 76 % obyvatel jí chléb každý den, polovina z nich pak i několikrát denně.
 • Proběhlá pandemie podle výrobců i maloobchodníků změnila návyky kupujících v Pobaltí, kteří nad žitným chlebem začali preferovat chléb pšeničný a stále více žádají toustový chléb a další varianty porcovaných chlebů. Konkrétně v Lotyšsku se spotřeba toustového chleba za poslední 2 roky zvýšila o 12 %.
 • Průmyslové pekárny v Pobaltí se nebojí větších investic do nových zařízení a průběžně vynakládají prostředky na modernizaci či rozšíření svých výrob (Fazer Latvija – 3,8 mil. eur v r. 2021, Mantiga 18 mil. eur v r. 2021, Rivona – 5 mil. eur v r. 2018, Leibur – 8 mil. eur v r. 2017).
 • Region Pobaltí nemá příliš velkou tradici ve výrobě technologického vybavení pro průmyslové pekárny, většina potřebného zařízení pochází z dovozu.
 • Z těchto důvodů nabízí zahraniční kancelář CzechTrade Pobaltí českým společnostem možnost účasti v misi po průmyslových pekárnách v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.

Oborové zaměření:

 • Pekárenské stroje a technologické linky
 • Pekařské plechy a vozíky
 • Spotřební materiály používané v pekárenských a cukrářských provozech
 • Pekařské a cukrářské ingredience
 • Poskytované služby a logistika v oboru pekárenství

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Pobaltí vytipuje a osloví průmyslové pekárny v regionu s představením českých účastníků mise, zjistí kompetentní osoby pro další obchodní komunikaci a zpracuje harmonogram jednání dle časových možností jednotlivých zainteresovaných pekáren.
 • Během mise bude aktivně asistovat při jednáních s vašimi obchodními partnery.
 • CzechTrade Pobaltí rovněž zajistí logistickou podporu v Pobaltí a bude nápomocna s výběrem vhodného ubytování.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Trnková Jana / exportní konzultant / jana.trnkova@czechtrade.cz / +420 224 907 583