Zdroj: CzechTrade

Mise českých výrobců, dodavatelů strojního zařízení, technologií pro těžební průmysl a související obory do Gruzie 2022

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi výrobců pro těžební a strojní průmysl do Gruzie.

Datum konání
21.11.2022 - 25.11.2022
Typ akce
Prezentace
Země určení
Gruzie Gruzie
Místo konání
Tbilisi, Zanosi, Tkibuli
Další akce v kategoriích

Společně navštívíme konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.

Vzhledem ke střednědobému a dlouhodobému očekávání růstu komoditních trhů, přichází vedení některých gruzínských těžebních a zpracovatelských závodů s projekty, které mají za cíl zmodernizovat, rozšířit své výrobní kapacity. Jinak tomu není ani v případě těžby a zpracování černého uhlí, které se v Gruzii těží v oblasti Tkibuli. Zásoby černého uhlí, které se aktuálně těží ve dvou šachtách v hlubinných dolech v této oblasti, se pohybují na úrovni 330 milionů tun uhlí. Vedení společnosti má v plánu v průběhu příštího roku začít s přípravnými pracemi k otevření nové šachty a vzhledem k tomu, že téměř všechna technika a důlní zařízení se do Gruzie importuje, naskýtá se reálná možnost dodávek od českých producentů. Stejné projekty se připravují i v
oblasti a zpracování manganové rudy, ferosplavy patří mezi hlavní exportní komodity Gruzie.

V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade v Tbilisi českým firmám možnost zúčastnit se krátké pracovní cesty, obchodní minimise, cílem které budou osobní schůzky, jednání se zainteresovanými ve spolupráci místními podnikatelskými subjekty z různých regionů Gruzie.

Proč byste se měli účastnit právě této mise:

 • Hlavním cílem plánované akce je prezentace výrobků a služeb jednotlivých účastníků podnikatelské minimise svým potenciálním zahraničním obchodním partnerům;
 • Bezprostředně na prezentace firem budou navazovat již individuální jednání s obchodními partnery, návštěvy průmyslových objektů;
 • Dle možnosti a potřeby mohou započatá jednání pokračovat v sídlech, resp. na závodech jednotlivých společností;
 • Z dlouhodobého hlediska patří toto odvětví pro české dodavatele bezesporu k velmi perspektivním;
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky minimise je počet přihlášených firem limitován.

Oborové zaměření:

 • Těžební stroje, technika, technologie;
 • Zabezpečovací technika používaná v šachtách a souvisejících průmyslových provozech, kde se zpracovávají a obohacují horniny;
 • Spotřební materiály používané v těžebním průmyslu;
 • Poskytované služby a logistika v tomto oboru.

Co vám nabízí agentura CzechTrade:

 • prvotní kontakt s novým teritoriem, pomocnou ruku při vstupu na nový trh;
 • zahraniční kancelář CzechTrade v Tbilisi vytipuje, osloví, sjedná schůzky, zorganizuje prezentace a připraví kompletní program
  podnikatelské minimise českých firem v teritoriu. všechny potenciální obchodní partnery – těžařské společnosti, společnosti zabývající se zpracováním a obohacováním vytěžených hornin, prodejní a servisní organizace pracující ve sledovaném oboru;
 • zahraniční kancelář organizačně zajistí vhodné prostory, techniku, základní občerstvení, jak pro prezentaci, tak i pro následovná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery;
 • zahraniční kancelář připraví k této akci stručný profilový katalog, ve kterém budou uvedeny všechny firmy, účastnící se projektu. Za tímto účelem bude vyžadovat včasné doručení požadovaných podkladových firemních materiálů: krátký popis firmy, výrobků, unikátnost značky, reference, loga. Materiály nutno připravit v AJ a RJ. Profilový katalog bude pro potřeby prezentace připraven v tištěné formě a dále zveřejněn na webových stránkách naší kanceláře v Tbilisi;
 • osobní asistence a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery v průběhu konání akce;
 • zahraniční kancelář zajistí logistické transfery mikrobusy v teritoriu – bude řešeno dle aktuálního programu;
 • kancelář CzechTrade bude nápomocna s výběrem vhodných ubytovacích kapacit v jednotlivých destinacích podnikatelské minimise;
 • pracovními jazyky budou RJ/AJ.

Časový harmonogram:

 • 21. 11. 2022: přílet účastníků minimise do Kutaisi
 • 22. 11. 2022: přejezd z Kutaisy do Tkibuli, prezentace českých společností a individuální jednání se zástupci vedení těžebních společnosti, které se zabývají těžbou černého uhlí
 • 23. 11. 2022: prohlídka šachet, zušlechťovacího závodu, individuální jednání se zástupci místních firem, přejezd z Tkibuli do Zestaponi, jednání se zástupci místních firem zabývajících se těžbou a zpracováním manganové rudy. Ve večerních hodinách přejezd do Tbilisi
 • 24. 11. 2022: prezentace českých společností a individuální jednání se zástupci společností, které se zabývají těžbou a zpracování manganové rudy, černého uhlí a dalších nerostů. Setkání s vedením zastupitelského úřadu ČR v Tbilisi.
 • 25. 11. 2022: přejezd z Tbilisi do Kutaisy, odlet do Prahy

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Matějková Dagmar / Exportní konzultant / dagmar.matejkova@czechtrade.cz