Mise dodavatelů strojírenské techniky do Turecka

Země konání:
Istanbul Turecko
Země určení:
Turecko Turecko
Typ akce:
Prezentace
Datum konání:
09. 03. 2020 - 13. 03. 2020

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na Misi dodavatelů strojírenské techniky do Turecka.

Turecko je zajímavým exportním trhem pro strojní výrobu. Tento fakt je dán především strukturou místního hospodářství, které se od nového tisíciletí velmi rozvinulo. Nejsilnějším tahounem místní ekonomiky je automobilový průmysl, kdy v zemi působí 12 výrobců vozidel. Dále pak je Turecko známé výrobou elektrospotřebičů (např. spotřebiče Arcelik), stavebním či loďařským průmyslem. Od roku 2017 pak místní vláda klade velký důraz na rozvoj zbrojařského sektoru. Strojírenské výrobky a stroje jsou nutnou podmínkou pro další rozvoj nejen těchto odvětví. Turecko sice udělalo velký pokrok i ve strojírenské výrobě, stále však musí více stojů dovážet, než kolik dokáže vyvézt. Poměr dovozu vůči vývozu v roce 2018 činil 64 %. V rámci statistiky ČSÚ se položka „Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu“ umístila na druhém místě, co do podílu velikosti českého vývozu do Turecka s objemem 8,15 mld. CZK za rok 2018. Proto zahraniční kancelář CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem představení českých subjektů před významnými tureckými importéry a prodejci.

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM

 • Organizaci a přípravu jednání
 • Ve spolupráci s Generálním konzulátem v Istanbulu uspořádání společenského večera pro účastníky mise
 • Zajištění vstupenek na veletrh WIN EURASIA: https://www.win-eurasia.com/en
 • Vytvoření info brožury o českých účastnících mise v AJ a TR
 • V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TR během prezentací
 • Organizace logistiky – účastníci budou dopravováni na jednání minibusem
 • Drobné občerstvení v průběhu mise
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR
 • Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován na 6 společností.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • Předpokládaný program mise by měl být v termínu 9. – 13. 3. 2020, termín bude potvrzen v polovině února 2020.
 • Jednání ve firmách proběhnou formou prezentace u kulatých stolů u jednotlivých tureckých společností.
 • Na jednáních budou přítomni překladatelé z EN do TR.
 • Každá firma má prostor na prezentaci své společnosti 10-15 minut. Vzhledem k počtu účastníků a překladu prezentací do turečtiny prosíme o krátké a výstižné prezentace.
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR.

VARIANTY ÚČASTI NA MISI

Osobní účast

 • cena:
 • 1 zástupce – 28 000,- Kč + DPH
 • 2 zástupci – 32 000,- Kč + DPH

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb a poradíme, jak se nejlépe na tuto akci připravit. Závaznou přihlášku prosím zasílejte gestorovi akce do 17. 1. 2020.

Přílohy:Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Myslovich Stefani, MA.
Exportní konzultant

+420 224 907 525Pravidelné novinky e-mailem