Mise dodavatelů vybavení a techniky do tureckých oceláren 2021

Zahraniční kancelář CzechTrade Turecko a Generální konzulát v Istanbulu zvou české firmy ke společné účasti na Misi dodavatelů vybavení a techniky do oceláren v Turecku.

Datum konání
22.11.2021 - 26.11.2021
Typ akce
Prezentace
Země určení
Turecko Turecko
Místo konání
Istanbul
Další akce v kategoriích

Tamní trh je z hlediska výroby ocele považován za jeden z nejvíc perspektivních, a to i z toho důvodu, že Turecko patří mezi TOP 10 největších výrobců surové oceli na světě (8. místo za rok 2018).

Za loňský rok Turecko celkově vyprodukovalo 33,7 mil. tun surové oceli. Současná vláda klade na ocelářský průmysl velký důraz a ve svém programovém prohlášení ambiciózně cílí navýšit produkci do roku 2023 na 70 mil. tun. V Turecku v současnosti existuje 44 pecí, přičemž v zemi bylo loni vyrobeno přes 33 mil. tun oceli. Odvětví přímo zaměstnává 150 tisíc lidí. Důležitost tohoto odvětví pro místní ekonomiku podtrhuje fakt, že ocelárenské výrobky jsou čtvrtým nejdůležitějším exportní artiklem země na Bosporu. Do ocelárenského průmyslu stále proudí investice, což dokládají investice jako například rozšíření výrobní kapacity ocelárny Tosyali v Iskenderunu (1 mld. USD) nebo Erdemiru v Zonguldaku (rovněž přibližně jedna miliarda dolarů).

Program mise:

 • Prezentace před investory, provozovateli a vlastníky zdejších oceláren
 • Návštěva místních produkčních zařízení
 • Ve spolupráci s Generálním konzulátem v Istanbulu uspořádání společenského večera pro účastníky mise

Budou navštíveny některé z těchto oceláren:

Českým firmám nabízí agentura CzechTrade:

 • Organizaci a přípravu jednání
 • Ve spolupráci s Generálním konzulátem v Istanbulu uspořádání společenského večera pro účastníky mise
 • Vytvoření info brožury o českých účastnících mise v AJ a TR
 • V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TR během prezentací
 • Organizace logistiky – účastníci budou dopravováni na jednání pronajatým minibusem
 • Drobné občerstvení v průběhu mise
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR
 • Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován na 6 společností.

Informace:

 • Předpokládaný program mise by měl být v termínu 22. – 26. 11. 2021, termín bude potvrzen koncem října 2021.
 • Jednání ve firmách proběhnou formou prezentace u kulatých stolů u jednotlivých tureckých společností.
 • Na jednáních budou přítomni překladatelé z AJ do TR.
 • Každá firma má prostor na prezentaci své společnosti 10 – 15 minut.
 • Vzhledem k počtu účastníků a překladu prezentací do turečtiny prosíme o krátké a výstižné prezentace.
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR.

Varianty osobní účasti na misi:

 • jeden zástupce firmy: 25 000 Kč + DPH
 • dva zástupci firmy: 30 000 Kč + DPH

Podrobnosti k Misi v těžebním průmyslu do Chile 2020 najdete v přiložené pozvánce.

Pracovníci agentury CzechTrade rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů tureckých firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradí, jak se nejlépe na akci připravit.

Přihlášku zašlete gestorovi akce do 30. 5. 2021.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Bokeria Levan / Exportní konzultant / levan.bokeria@czechtrade.cz / +420 224 907 540