Mise dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka 2021

Země konání:
Istanbul Turecko
Země určení:
Turecko Turecko
Typ akce:
Prezentace
Datum konání:
31. 05. 2021 - 04. 06. 2021

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti dodávek technologií pro elektrárny, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Turecký trh je z hlediska energetického vývoje stále považován za jeden z perspektivních, a to díky kladnému populačnímu přírůstku (přibližně jeden milion obyvatel za rok) a struktuře místní ekonomiky s vysokým podílem energeticky náročných odvětví typu automotive (14 na světě) a hutního průmyslu (8 na světě).

V rámci energetického mixu Turecka hrají stále důležitou roli uhelné elektrárny, které se na celkové produkci podílí z 33 % (22 % uhlí + 11 % lignit). Další skoro třetinu produkce (26 %) pak obstarávají plynové elektrárny. Zbytek pak spadá pod obnovitelné zdroje s vysokým podílem produkce elektřiny z vodních elektráren (přes 20 %). Celková instalované energetická kapacita dosáhla v Turecku 92 800 MW. Zmíněná data se vztahují k 8/2020.

Struktura investic:

Cílem navrhované mise je navštívit místní stavební firmy a významné provozovatele elektráren. Turecké EPC společnosti jsou zodpovědné za výstavby elektráren v okolních regionech: SNS a Middle East a nyní s aktuální orientací na Afriku, přičemž se Turecko dlouhodobě umisťuje na druhém místě na světě co do vývozu stavebních prací. Českým dodavatelům se tak nabízí kromě možnosti podílet se na projektech nejenom v Turecku ale i v zahraničí. Z dlouhodobého hlediska totiž patří toto odvětví k nejúspěšnějším v bilaterálních obchodních vztazích mezi našimi zeměmi.

Zaměření mise:

 • Prezentace před provozovateli elektráren a stavebními společnostmi, které se zabývají jejich výstavbou
 • Výběr místních partnerů klade důraz na klasickou energetiku
 • Ve spolupráci s Ambasádou ČR v Ankaře uspořádání společenského večera pro účastníky mise, na který budou sezvání zástupci místních partnerů

V rámci mise budou navštíveny některé z těchto společností:

Výběr tureckých partnerů:

Výše uvedené společnosti představují pouhý krátký výčet možných partnerů. Účastníkům mise bude po jejich přihlášení zaslán seznam potenciálních místních partnerů k navštívení (cca 30 společností), které budou moci obodovat. Turecké firmy, které obdrží nejvíce bodů prioritně oslovíme se žádostí o schůzku. Misi se tímto snažíme maximálně přizpůsobit přáním českých firem.

V průběhu mise plánujeme navštívit 5 až 6 tureckých společností.

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Organizaci a přípravu jednání
 • Ve spolupráci s Ambasádou ČR v Ankaře uspořádání společenského večera pro účastníky mise, na který budou také sezvání místní partneři
 • Vytvoření info brožury o českých účastnících mise v AJ a TR
 • V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TR během prezentací
 • Organizace logistiky – účastníci budou dopravováni na jednání pronajatým minibusem
 • Drobné občerstvení v průběhu mise
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR
 • Účastníci si platí ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován na 6 společností.

Osobní účasti na misi:

 • 1 zástupce za 25 000 Kč + DPH
 • 2 zástupci za 30 000 Kč + DPH
 • Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách vás budeme průběžně informovat. Změny mohou nastat v závislosti na časových možnostech firem. Připravili jsme náhradní společnosti, které můžeme v rámci mise navštívit.

Podrobnosti k Mise dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl 2021 najdete v přiložené pozvánce.

Pracovníci agentury rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů tureckých firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradí, jak se nejlépe na akci připravit.

Přihlášku zašlete gestorovi akce do 2. 4. 2021.

Přílohy:Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Ing. Zmrzlík Marek
Exportní konzultant - senior

+420 224 907 539Pravidelné novinky e-mailem