Zdroj: CzechTrade

Mise dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka 2023

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců a dodavatelů vybavení a techniky pro energetický průmysl do Turecka.

Datum konání
15.05.2023 - 18.05.2023
Typ akce
Prezentace
Země určení
Turecko Turecko
Místo konání
Istanbul
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Společně navštívíte konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.

Turecký trh je z hlediska energetického vývoje stále považován za jeden z perspektivních, a to díky kladnému populačnímu přírůstku o jeden milion obyvatel za rok, dále díky struktuře místní ekonomiky s vysokým podílem energeticky náročných odvětví typu automotive (14. na světě) a hutního průmyslu (8. na světě).

V rámci energetického mixu Turecka hrají stále důležitou roli uhelné elektrárny, které se na celkové produkci podílí z 33 % (22 % uhlí + 11 % lignit). Další skoro třetinu produkce (26 %) pak obstarávají plynové elektrárny. Zbytek spadá pod obnovitelné zdroje s vysokým podílem produkce elektřiny z vodních elektráren (přes 20 %). Celková instalovaná energetická kapacita přesáhne v Turecku již 103 000 MW v roce 2022.

Struktura investic v Turecku:

 • V Turecku stále velký díl zdrojů energie zaujímá uhlí a plyn, nicméně začínají se prosazovat obnovitelné zdroje.
 • Z obnovitelných zdrojů začala hrát největší roli větrná, solární a hydro energie. Ještě v roce 2020 dominovala hydro energie v energetickém mixu obnovitelných zdrojů. V loňském roce ji ale ve vedení vystřídala větrná a solární. Zejména do nových solárních a větrných zdrojů jsou v plánu výraznější investice do roku 2040.
 • Klasická energetika bude v tureckém energetickém mixu hrát významnou roli dále.

Náplň mise:

 • Navštívíte místní stavební firmy a významné provozovatele elektráren. Turecké EPC společnosti jsou zodpovědné za výstavby elektráren v okolních regionech: SNS a Middle East a nyní s aktuální orientací na Afriku. Turecko se dlouhodobě umisťuje na předních místech na světě co do vývozu stavebních prací. Českým dodavatelům se tak nabízí kromě možnosti podílet se na
  projektech nejenom v Turecku, ale i v zahraničí. Z dlouhodobého hlediska totiž patří toto odvětví k nejúspěšnějším v bilaterálních obchodních vztazích mezi našimi zeměmi. Pořadatel tak touto misí naváže na oficiální návštěvu ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely v Turecku, doprovázeného podnikatelskou misí, která velmi inklinovala k sektoru energetiky. Oficiální návštěva proběhla ve dnech 20. až 21. října 2022.
 • Prezentace před provozovateli elektráren a stavebními společnostmi, které se zabývají jejich výstavbou.
 • Výběr místních partnerů klade důraz na klasickou energetiku.

Společně navštívíte pět, šest tureckých podniků:

Zde je širší výběr společností, který bude upraven podle potřeb účastníků mise

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Organizaci a přípravu jednání
 • Vytvoření info brožury o českých účastnících mise v AJ a TR
 • V případě nutnosti simultánní tlumočení z AJ do TR během prezentací
 • Organizace logistiky v rámci Turecka
 • Zajištění drobného občerstvení v průběhu mise
 • Účastníkům bude doporučeno vhodné letecké spojení z ČR
 • Účastníci si platí cestu do Turecka a ubytování samostatně, hotel bude pro všechny účastníky stejný
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet přihlášených firem limitován na 6 společností
 • Možnost jednodenní návštěvy oborového veletrhu ICCI 2022
 • Vzhledem k počtu účastníků a překladu prezentací do turečtiny prosíme o krátké a výstižné prezentace.
 • Osobní účast 1 zástupce: 30 000 Kč + DPH; osobní účast 2 zástupců: 35 000 Kč + DPH

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.

Pracovníci agentury CzechTrade rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů tureckých firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradí, jak se nejlépe na akci připravit.

Přihlášku zašlete gestorovi akce do 15. 3. 2023.

Více informací a možnost přihlášení

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Henríquez Barbora / exportní konzultant / barbora.komarkova@czechtrade.cz / +420 224 907 593