Mise elektrárenské techniky do jihozápadního Kazachstánu a Uzbekistánu 2022

Agentura CzechTrade, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu a Velvyslanectví ČR v Taškentu zvou české firmy ke společné účasti na vysoce specializované Misi výrobců elektrárenské techniky do jihozápadního Kazachstánu a Uzbekistánu s návštěvu konkrétních subjektů působících v oblasti dodávek technologií pro elektrárny, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Datum konání
14.03.2022 - 18.03.2022
Typ akce
Prezentace
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Uzbekistán Uzbekistán
Místo konání
Shymkent, Aktau, Atyrau, Taškent
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Vzhledem k silnému růstu výroby v posledních několika letech, zvláště pak v oblastech průmyslu náročných na spotřebu elektrické energie, např. v metalurgii, plánuje řada elektrárenských firem modernizaci, rozšíření stávajících výkonů nebo výstavbu nových elektrárenských zdrojů. Podle prognózy se v Kazachstánu roku 2030 očekává zvýšení výroby elektrické energie na celkových 150 mld. kWh. Zásadní význam v Kazachstánu mají tepelné elektrárny, které vyrábějí v současné době téměř 90 % elektrické energie v zemi. Významnou roli taktéž hraje přijetí nového ekologického kodexu, který zavazuje kazašské uhelné elektrárny snížit emise do roku 2025 zhruba na trojnásobek limitu EU.

Uzbekistán čeká v následujícím období v energetickém sektoru řada investic, které vytváří možnosti pro české firmy. Energetická mise do teritoria západního Kazachstánu a Uzbekistánu je vůbec první svého druhu.

Proč byste se měli účastnit právě této mise:

 • Mise je vůbec první úzce zaměřenou událostí na energetiku, elektrárenství a navazující odvětví.
 • Čeští exportéři a Česká republika budou představeni nejvýznamnějším firmám v oblasti energetiky v Kazachstánu a Uzbekistánu jako partneři se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností v oblasti elektrárenské techniky.
 • Dvoustranná jednání na vysoké úrovni s lidmi zodpovědnými za nákup a dodávky nových technologií budou probíhat vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty a Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu, resp. Velvyslanectví ČR v Taškentu.
 • Zahraniční partneři se předem seznámí s výrobními portfolii českých firem, aby při osobních návštěvách byl co největší prostor pro konkrétní jednání.

Profily zahraničních firem:

Kazachstán:

 • Guryevskaya TEC (AO Atyrauskaya TEC)
  • Výroba tepelné a elektrické energie, dodávka elektrické energie regionu Atyrau. Hlavním palivem je zemní plyn či mazut. Instalovaný elektrický výkon stanice – 474 mw, tepelný výkon – 798 gcal / hod. Aktuálně je v zařízení instalováno 14 kotelních jednotek a 11 turbínových jednotek a zařízení s plynovou turbínou o výkonu 60 MW (gtu-60).
 • GTEC Kashagan (KCO Agip)
  • Elektrárna v Atyrauské oblasti s plynovou turbínou ve vlastnictví společnosti AGIP KCO na ropném nalezišti Kashagan o celkovém výkonu 162,8 MW (4 bloky x 40,7 MW).
 • GTEC-144, 242 a 480 (TOO Tengizchevroil)
  • Soustava plynových elektráren ve vlastnictví společnosti Tengizchevroil LLP (GTES-144, GTES-480, GTES-242), číslo elektrárny udává její výkon.
 • TEC MAEK, TEC-1 MAEK a TEC-2 MAEK (TOO MAEK-Kazatomprom)
  • Soustava elektráren “Mangistau” (MAEK) byla založena 1. července 1968. Úkolem podniku je zásobovat průmysl a obyvatelstvo regionu elektrickou energií, tepelnou energií a vodou. Soustava zahrnuje tři elektrárny (630 MW, 625 MW, 75 MW).
 • TEC Kentau (GKP Kentauservice)
  • Menší elektrárna ve vlastnictví GKP Kentauservice dodává městu Kentau tepelnou energii. Za 9 měsíců roku 2020 byl objem výroby elektřiny 12,9 milionů kWh. Palivem v této elektrárně je uhlí a mazut.
 • TEC-3 (AO 3-Energoortalyk, ERG)
  • Tato kombinovaná elektrárny (uhlí/mazut) vyrábí teplo a elektrickou energii pro 3. největší kazašské mesto Shymkent. V rámci shymkentské TEC-3 nacházející vyrobí přes 700 milionů kWh elektřiny ročně.

Uzbekistán:

 • Angrenskaya TEC (AO Teploviye elektricheskie stantsii)
  Elektrárna s tepelnou parní turbínou nacházející se asi 50 km od Taškentu. Instalovaný výkon elektrárny je 393 MW, palivem je hnědé uhlí z ložiska Angren. Vybavení stanice zahrnuje turbínové agregáty o výkonu 53 MW, 54 MW, 2 analogické agregáty o výkonu 68 MW (2 ks). Výkonový blok elektrárny disponuje výkonem 150 MW.
 • Novo-Angrenskaya TEC (АО Uzbekenergo)
  Novější ze dvojice elektráren ve městě Angren. Elektrárna dodává elektřinu hlavním průmyslovým zařízením a obyvatelstvu Taškentské oblasti a hlavního města Taškent. Instalovaný výkon činí 2,1 tisíce MW. První pohonná jednotka byla uvedena do provozu v roce 1985.
 • Syrdarianskaya TEC (АО Uzbekenergo)
  Tepelná elektrárna ve městě Shirin, nedaleko správního centra Bekabad na hranici s Tádžikistánem je 2. největším výrobcem elektřiny ve střední Asii. Instalovaný výkon stanice k dnešnímu dni činí 3 165 MW.

Program:

 • Neděle 13. 3. 2022, Atyrau – Přílet účastníků do Atyrau; organizační schůzka
 • Pondělí 14. 3. 2022, Atyrau – Návštěva Guryevskaya TEC (AO Atyrauskaya TEC), GTEC Kashagan (KCO Agip) a GTEC-242 (TOO Tengizchevroil); Přelet do Aktau (30 min) ve večerních hodinách
 • Úterý 15. 3. 2022, Aktau – Prezentace v elektrárnách TEC MAEK, TEC-1 MAEK a TEC-2 MAEK (TOO MAEK-Kazatomprom); Noclech v Aktau 
 • Středa 16. 3. 2022, Kentau a Shymkent – Přelet do Turkestánu (2 hod) v ranních hodinách; Přesun do Kentau (30 min); Prezentace v elektrárně TEC Kentau (GKP Kentauservise), následný přesun do Shymkentu, návštěva TEC-3 Shymkent (AO 3-Energoortalyk, ERG); Přejezd přes hranici do Taškentu ve večerních hodinách
 • Čtvrtek 17. 3. 2022, Taškent a okolí – Prezentace v TEC-1 Taškent, Angrenskaya (AO Teploviye elektricheskie stantsii) a Novo-Angrenskaya TEC (АО Uzbekenergo)
 • Pátek 18. 3. 2022, Taškent a okolí – Návštěva Syrdarianskaya TEC (АО Uzbekenergo) 

Osobní účast na misi:

 • Mise zahrnuje organizaci, zabezpečení logistiky a přesunů pro účastníky po Kazachstánu a Uzbekistánu, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise
 • Cena nezahrnuje dopravu z ČR do Kazachstánu a zpět, ubytování v Kazachstánu a Uzbekistánu (přibližně 1500 Kč za noc)
 • Účastnický poplatek činí 35 000 Kč bez DPH při účasti jedné osoby; 50 000 Kč bez DPH při účasti dvou osob; každá další osoba 15 000 Kč bez DPH

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.

Pracovníci agentury CzechTrade rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů zahraničních firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradí, jak se nejlépe na akci připravit.

Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 10. 1. 2022.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Paříková Martina / Exportní konzultant – senior / martina.parikova@czechtrade.cz / +420 224 907 536