Zdroj: CzechTrade

Mise výrobců a dodavatelů vybavení a techniky pekárenských technologií, pekařských ingrediencí a spotřebního materiálu do Arménie 2023

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců a dodavatelů pekárenských technologií, ingrediencí a materiálů do Arménie.

Datum konání
25.04.2023 - 28.04.2023
Typ akce
Prezentace
Země určení
Arménie Arménie
Místo konání
Jerevan, Ararat
Další akce v kategoriích

Společně navštívíte konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.

Proč mise výrobců pekárenských technologií, ingrediencí a materiálů do Arménie:

 • Průmyslová výroba chleba a dalších pekárenských výrobků v roce 2021 byla v Arménii na úrovni 270 tis. tun. Obyvatelstvo Arménie patří ve spotřebě pšenice mezi největší konzumenty.
 • Pekárenství je jedním z nejrozšířenějších potravinářských odvětví v zemi. Kromě velkých pekárenských provozů pracují v zemi desítky malých a středních pekáren i menších cukrárenských provozoven. Většina technologického vybavení pekáren pochází z dovozu stejně jako používané spotřební materiály a mnohé ingredience.
 • V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade v Tbilisi českým firmám možnost zúčastnit se krátké pracovní cesty – obchodní mini mise, která zahrnuje osobní schůzky a jednání s místními podnikatelskými subjekty a zájmovými sdruženími se zájmem o spolupráci z různých regionů Arménie a rovněž se zástupci a představiteli místní samosprávy.
 • České firmy budou prezentovat svou výrobky a služby potenciálním arménským obchodním partnerům.
 • Na prezentace budou bezprostředně navazovat individuální jednání se zainteresovanými obchodními partnery.
 • Započatá jednání mohou pokračovat v sídlech a výrobních závodech místních společností.

Oborové zaměření:

 • Pekárenské stroje a technologické linky
 • Pekařské a cukrářské ingredience
 • Spotřební materiály používané v pekárenských a cukrářských provozech
 • Poskytované služby a logistika v oboru pekárenství

Program:

 • Úterý 25. 4. 2023, Jerevan: Individuální přílet účastníků minimise do Jerevanu
 • Středa 26. 4. 2023, Jerevan: Prezentace a návazná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery; Společné setkání všech účastníků mini mise se zástupci ZÚ ČR v Jerevanu
 • Čtvrtek 27. 4. 2023, Jerevan: Pokračování v individuálních jednáních s potenciálními obchodními partnery; Návštěva výrobních provozů v zainteresovaných firmách dle možností; Setkání všech účastníků mini mise a závěrečné zhodnocení akce v podvečerních hodinách
 • Pátek 28. 4. 2023, Jerevan: Odlet zpět do Česka

Co nabízí agentura CzechTrade českým firmám:

 • Prvotní kontakt s novým teritoriem a pomocnou ruku při vstupu na nový trh.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade v Tbilisi vytipuje, osloví a pozve na prezentaci českých firem všechny potenciální obchodní partnery – pekárny, cukrářské provozovny, prodejní a servisní organizace zabývající se pekárenskou tématikou, obchodní organizace zabývající se prodejem pekárenských ingrediencí a spotřebních materiálů.
 • Zahraniční kancelář organizačně zajistí vhodné prostory, techniku a základní občerstvení, jak pro prezentaci, tak i pro následná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery
 • Osobní asistence a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s vašimi obchodními během mise.
 • Logistická podpora a pomoc při výběru hotelu.
 • Letenky a ubytování se zajišťují a hradí všichni účastníci akce individuálně.
 • Pracovními jazyky budou ruština a angličtina
 • Účastnický poplatek při účasti až dvou zástupců z firmy je 40 000 Kč bez DPH. Další zástupce za 5 000 Kč bez DPH

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.

Pracovníci agentury CzechTrade rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů arménských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradí, jak se nejlépe na akci připravit.

Přihlášku, zašlete gestorovi akce do 28. 2. 2023.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Trnková Jana / exportní konzultant / jana.trnkova@czechtrade.cz / +420 224 907 583

Doporučujeme