Mise zdravotnických firem do Zambie – follow-up Zdravotnického fóra ČR-Afrika 2022

Cílem projektu je využít vhodného momentu, který vytvořila účast ministryně zdravotnictví Zambie S. Masebo na Zdravotnickém fóru ČR-Afrika v Praze ve dnech 17. až 20. května 2022.

Datum konání
26.06.2022 - 30.06.2022
Typ akce
Mise
Země určení
Zambie Zambie
Místo konání
Lusaka
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Ministryni byla na fóru představena ucelená česká řešení, jež by zlepšila kapacitu zdravotní péče v Zambii. Zambijská vláda, která vzešla z voleb v srpnu 2021, si jako svoji hlavní prioritu zvolila zlepšení zdravotní péče. Tímto vzniká vhodná konstelace pro uplatnění českých firem v zambijském zdravotnictví. České renomé rovněž posiluje bilaterální rozvojová spolupráce, která se v průběhu pandemie Covidu-19 zaměřila i na oblast zdravotnictví. Projekt bude mít formu mise do Zambie vedené náměstkem ministra zahraničních věcí. Jeho hlavní součástí bude podnikatelský workshop konaný ve vhodných prostorách v Lusace, na kterém budou česká řešení  představena zástupcům zambijského zdravotnictví.

Po obědě bude prostor pro B2B jednání.

Workshop bude doplněn o společenský podnik na zastupitelském úřadě pro hosty především z oblasti zdravotnictví.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor