Money Europe 2021 – NOVUMM KET 2021/010K

Akce prezentující odborníky z odvětví financí, inovací, setkání lídrů finančních velmocí, konference a workshopy.

Datum konání
21.09.2021 - 23.09.2021
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Nizozemsko Nizozemsko
Místo konání
Amsterdam
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž min. 3 na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade – https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm-ket. Přijímáme přihlášky k účasti s podporou.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Zegzulková Terezie / manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK / terezie.zegzulkova@czechtrade.cz / +420 224 907 547