Mostra Convegno Expocomfort 2022 – NOVUMM 2022/035N

Mostra Convegno Expocomfort 2022 je mezinárodní veletrh se zaměřením na technické zařízení budov.

Datum konání
08.03.2022 - 11.03.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Itálie Itálie
Místo konání
výstaviště Fiera Milano Exhibition Area, Milán
Další akce v kategoriích

Více informací

41. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na technické zařízení budov, akce se zaměřuje na 4 základní segmenty – vytápění, ochlazování, vodu a energie

veletrh se opakuje v dvouletém cyklu a minulý ročník navštívilo 155 000 návštěvníků a své produkty představilo na 2 100 vystavovatelů

Veletrh Mostra Convegno Expocomfort 2020 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing (více informací + přihláška)

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
  • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel – Progres Partners Advertising, s.r.o., Olga Pešková, peskova@ppa.cz, tel. 602 394 489
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku se všemi přílohami na e-mail, následně pak datovou schránkou nebo poštou.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Dvořáková Michaela / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / michaela.dvorakova@czechtrade.cz / +420 224 907 546, +420 724 863 411