Národní stánek ČR na zemědělské výstavě Jana Dala/GreenDay 2022 (Dny pole v Kazachstánu)

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR organizuje ve dnech 13. až 14. července 2022 národní stánek ČR na zemědělské demonstrační výstavě Jana Dala/GreenDay 2022 (Dny pole Kazachstánu).

Datum konání
13.07.2022 - 14.07.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Místo konání
Enbek, Akmolinská oblast
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Akce se uskuteční v lokalitě Enbek v Akmolinské oblasti Kazachstánu.

Primární zaměření národního stánku ČR bude na české zemědělské stroje s možností jejich vystavení, vítány jsou však i další české firmy z oboru  rostlinné výroby, zemědělských krmiv, zařízení pro chov zvířat, genetiky, veterinářství apod. Účast je možná jak v prezenční, tak i katalogové podobě.

Akce je pořádána jakožto marketingová aktivita Ministerstva zemědělství ČR v rámci podpory ekonomické diplomacie.

Venkovní výstava Jana Dala/GreenDay 2022 představuje nejvýznamnější zemědělskou událost, jedinou svého druhu a svým rozsahem v Kazachstánu, kdy na ploše 240 tis. m2 je organizována největší demonstrační přehlídka moderních zemědělských technologií v oborech obdělávání půdy a zpracování plodin, živočišné a rostlinné výroby a mnoho dalšího.

Akce se uskuteční ve dnech od 13. do 14. července 2022 v hospodářství „Enbek“ v okrese Akkol v Akmolinské oblasti, 90 km od hlavního města Nur-Sultanu.

Výstava se koná pod záštitou a za účasti představitelů Ministerstva zemědělství Kazachstánu, Krajského úřadu Akmolinské oblasti, Hospodářské komory „Atameken“, sektorových a finančních organizací. Každoročně se jí účastní vystavovatelé z více než 30 zemí světa.

Účast ČR, organizovaná Velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu, je koncipována jako národní stánek o ploše cca 200 m2 s ukázkou, resp. praktickou demonstrací českých zemědělských strojů. Dotace Ministerstva zemědělství ČR je určena primárně na pokrytí pronájmu plochy, design a vybavení stánku.

Na výstavě též proběhnou semináře, konference a kulaté stoly. V případě zájmu firem je tak možné pro prezentaci využít i této platformy.

V rámci stánku ČR bude prostor pro vystavení českých strojů a zemědělské produkce, zázemí v podobě stanu s jednacími stoly a bude zajištěno lehké občerstvení.

Vzhledem k povaze prezentační akce je účast a výstavě doporučena těm českým vývozcům, kteří již jsou na trhu Kazachstánu přítomni, tzn. mají vyřízené potřebné formality pro export a nastavenou distribuční síť. Je tak nanejvýš vhodná pro zvýšení komerční atraktivity českých strojů/produkce a obecnou propagaci českých značek na místním trhu.

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu zajistí organizaci stánku a propagaci české účasti na výstavě, dále hradí dopravu po Kazachstánu. Prezenční účastníci si hradí cestu do/z ČR, ubytování a diety. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o setkání s potenciálními finálními zákazníky, je žádoucí znalost ruštiny. Je možná účast místních zástupců a partnerů českých firem.

V případě katalogové účasti se lze domluvit na tisku propagačních materiálů v místě.  

Zájemci o účast na marketingovém projektu z řad českých firem se mohou přihlásit do 26. 6. 2022 na e-mail ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu commerce_nur-sultan@mzv.cz. Po uzavření registrace Velvyslanectví ČR zašle účastníkům podrobnosti k akci, vč. předběžného programu.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ commerce_nur-sultan@mzv.cz