Zdroj: CzechTrade

Obchodní mise v loďařském průmyslu do Chile 2022

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile pořádají pro české firmy společnou účast na specializované misi výrobců technologických zařízení pro loďařský průmysl, zejména dodávek pro stavby výletních, nákladních a rybářských lodí.

Datum konání
26.11.2022 - 03.12.2022
Typ akce
Prezentace
Země určení
Chile Chile
Místo konání
Puerto Montt-Valdivia, Santiago de Chile
Další akce v kategoriích

Společně navštívíme konkrétní subjekty působící v oblasti dodávek technologií pro elektrárny, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Loďařský průmysl má z důvodu geografických podmínek Chile v národním hospodářství tradiční postavení a podél celého pobřeží jsou rozesety přístavy tvořící vstupní brány na celý kontinent.

Loděnice v této jihoamerické zemi tak nejenom mají důležitost pro dodávky lodí na tamější trh, ale prostřednictvím kapitálových
investic mají účast také v důležitých loděnicích v dalších zemích regionu. Vyjma standardních postupů také i v tomto odvětví roste poptávka po technologických inovacích, které by plavidla vylepšily, a proto se naskýtá příležitost pro dodávky českých výrobků v hned několika oborech.

Proč investovat do mise v Chile:

 • Jedná se o úzce specializovanou obchodní misi v oblasti loďařského průmyslu, v němž se nabízí uplatnění pro dodavatele strojírenských výrobků, manipulační techniky, příslušenství pro lodě, nátěrových hmot, systémů na zpracování a odsolování vody a technologií.
 • Návštěva nejvýznamnějších loděnic v Chile věnujících se stavbě a renovaci plavidel a představení českých firem a České republiky jako obchodních partnerů se špičkovými technologiemi a světovou konkurenceschopností v dané oblasti.
 • Jednání s lokálními společnostmi probíhají vždy na základě oficiálního oslovení ze strany zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile na vysoké úrovni s vedoucími pracovníky zodpovědnými za nové projekty, nákup a dodávky nových technologií.
 • Portfolia firem účastnících se mise budou zástupcům navštívených subjektů představeny již před samotným konáním akce, aby v rámci osobních návštěv mohly probíhat již jednání s konkrétním zaměřením.

Zaměření:

Mise je zaměřená na technologie, stroje a zařízení v oblastech:

 • Příslušenství pro lodě – navijáky, kladky, lana a jiné
 • Převodovky a náhradní díly pro pohonná ústrojí
 • Manipulační technika – jeřáby, výtahy
 • Obráběcí stroje a ruční nářadí
 • Odlitky, výkovky pro loďařský průmysl
 • Nedestruktivní defektoskopie materiálů
 • Konstrukční SW pro vývoj lodí
 • Odsolování mořské vody, nádrže na přepravu kapalin
 • Automatizace a senzorika
 • Nátěrové hmoty

Potenciální chilští obchodní partneři:

Mise bude co nejvíce přizpůsobena potřebám účastníků. Pokud budete mít vlastní požadavek na další jednání, dejte vědět na níže uvedené kontakty.

Program:

Sobota 26. 11. 2022, Santiago de Chile: Dopoledne přílet účastníků mise z ČR (doporučený let s Air France přes Paříž). Ubytování v hotelu, setkání účastníků a představení programu mise. Společenská akce na ZÚ.Přílet do Indie (Bangalore) se uskuteční dne 21. 3. 2022

Neděle 27. 11. 2022, Santiago de Chile-Puerto Montt: Během dne letecký přesun do Puerto Montt. Prohlídka města a přístavu.

Pondělí 28. 11. 2022, Puerto Montt: Dopoledne jednání s loďařskou divizí společnosti Detroit, která se kromě stavby lodí věnuje také jejím přestavbám a renovacím. V odpolední části programu poté budou následovat jednání v loděnici Sitecna a ve společnosti Patagonia Wellboat, která zajišťuje kompletní servis v oblasti chovu, přepravy a zpracování ryb a patří do stejného koncernu jako Asenav.

Úterý 30. 11. 2022, Puerto Montt: Dopoledne schůzka v loděnicích společnosti Astilleros Calbuco, která se nachází poblíž Puerto Montt ve městě Puerto Calbuco. V odpoledních hodinách budou opět následovat dvě jednání, a to se společností Skorpios, která renovuje různé druhy lodí a staví plavidla pro vlastní přepravní společnost, a s provozovatelem přístavů a přístavní infrastruktury v Puerto Montt a Puerto Chacabuco: Oxxean,

Středa 31. 11. 2022, Puerto Montt-Valdivia: Ráno jednání v Aquachile, největším chovatelem a producentem lososů v zemi. V odpoledních hodinách odjezd z Puerta Montt a příjezd do Valdivie (zhruba 3 hodiny cesty).

Čtvrtek 1. 12. 2022, Valdivia: V dopoledních hodinách jednání s loděnicí Asenav, která dodává plavidla nejen pro chilský trh, ale také do ostatních zemí, a posléze s další loděnicí ACN. Odpoledne se poté přesuneme na veletrh loďařského průmyslu Feria Náutica Valdivia, kde budou moci účastníci mise navštívit stánky přítomných vystavovatelů a zapojit se do probíhajícího programu veletrhu.

Pátek 2. 12. 2022, Valdivia-Santiago de Chile: Dopoledne proběhnou v rámci zmíněného veletrhu předem dohodnutá B2B jednání s potenciálními obchodními a distribučními partnery (Hidronav, Navtec, Dicar Industrial a další), ve večerních hodinách návrat do Santiaga de Chile.

Sobota 3. 12. 2022, Santiago de Chile: Návrat do ČR (doporučený let s Air France přes Paříž).

Osobní účast na misi zahrnuje:

 • Organizaci mise, zajištění přesunů pro účastníky po Chile, asistenční služby v průběhu mise, tisk propagačního katalogu s profily účastníků mise
 • Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Chile a zpět, ubytování v místě (cca 2 300 Kč/noc)
 • Cena je 25 000 Kč při účasti jedné osoby, 30 000 Kč při účasti dvou osob (každá další osoba + 5 000 Kč)

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Falathová Jana / exportní konzultant / jana.falathova@czechtrade.cz / +420 224 907 577