Obchodní příležitosti v Kazachstánu

 

Datum konání
08.12.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Místo konání
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Zlín
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Dne 8. 12. 2022 se
pracovníci velvyslanectví ČR v Astaně zúčastnili webináře zorganizovaného
Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje na téma obchodních příležitostí
pro české podnikatele v Kazachstánu. Úvodem vystoupil velvyslanec ČR
v Kazachstánu Rudolf Hykl. Následně byly přítomným podnikatelům
představeny dvě prezentace na toto téma. Ekonomická diplomatka Markéta Pěčková
se věnovala problematice podnikatelských příležitostí v Kazachstánu
v obecné rovině. Prezentace Petra Jurčíka, vedoucího kanceláře Czechtrade
v Kazachstánu, byla zaměřena praktičtějším směrem.

Cílem webináře bylo seznámit zainteresované podnikatele
s podnikatelským klimatem Kazašské republiky v obecné rovině a
zároveň přiblížit praktické aspekty podnikání v této zemi.  Předmětem vstupního vystoupení velvyslance ČR
Rudolfa Hykla byly nejenom informace ekonomického rázu, ale i informace
týkající se konzulární oblasti. Během svého vystoupení pan velvyslanec
zdůraznil již tradičně nadstandardní vzájemné vztahy mezi ČR a Kazachstánem.

Následně byli přítomní podnikatelé seznámeni prostřednictvím dvou
prezentací s politickým a ekonomickým kontextem podnikání v Kazachstánu
a  s exportními možnostmi pro české
podnikatele. Součástí obou prezentací byla rovněž informace ohledně akcí,
podnikatelských misí či účastní na výstavách, které budou v příštím roce
jak ze strany velvyslanectví, tak i Czechtrade, organizovány. V neposlední
řadě byli čeští exportéři seznámeni se službami, které jsou poskytovány
pracovníky obchodně-ekonomického úseku 
velvyslanectví a pobočky CzechTrade.

Webináře se zúčastnilo více než 20 českých subjektů z různých oblastí.
Konkrétně se jednalo o zástupce potravinářského průmyslu (Hamé s.r.o.),
strojírenství (Magneton a.s.) či zdravotnictví (Klinika IVF Zlín).

Aktivní účast ze strany českých vývozců na webináři potvrzuje vzrůstající
tendenci o dané teritorium.

https://www.mzv.cz/astana/cz/obchod_a_ekonomika/kazachstan_obchodni_a_ekonomicka/vyznamne_udalosti/velvyslanectvi_usporadalo_obchodne.html“>Velvyslanectví uspořádalo obchodně-ekonomickou prezentaci pro podnikatele Zlínského krajeKontaktní informace

Pořadatel/gestor