Oman Sustainability Week 2021 – NOVUMM 2021/016N

Země konání:
Maskat Omán
Země určení:
Omán Omán
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
28. 11. 2021 - 02. 12. 2021

Oman Sustainability Week je národní platforma pořádaná Ministerstvem energetiky a minerálů (MoEM), která se kromě ochrany životního prostředí zaměřuje na udržitelnost v oblasti energetických a vodních požadavků.

Sdílení technických odborných znalostí a zdrojů, které jsou k dispozici v rámci významného odvětví energetiky a životního prostředí, v koordinaci s Ministerstvem obchodu a průmyslu a Nejvyšší radou pro plánování směrem k klíčovému tématu ekonomiky a rozvoje stanoveného ve vizi Ománu 2040.

Více informací

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 80 000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo hlavní město Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho účast minimálně 3 firem na společné expozici s agenturou CzechTrade

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem
  • pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky se všemi přílohami na email, následně pak DS nebo poštou – kontaktní osoba za CzechTrade – Ing. Michaela Dvořáková, michaela.dvorakova@czechtrade.cz, 724 863 411.Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Ing. Dvořáková Michaela
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK

+420 224 907 546Pravidelné novinky e-mailem