Oman Sustainability Week 2022 – NOVUMM 2022/039N

Oman Sustainability Week je národní platforma pořádaná Ministerstvem energetiky a minerálů (MoEM), která se kromě ochrany životního prostředí zaměřuje na udržitelnost v oblasti energetických a vodních požadavků.

Datum konání
13.03.2022 - 17.03.2022
Typ akce
Veletrh, výstava
Země určení
Omán Omán
Místo konání
Maskat
Další akce v kategoriích

Sdílení technických odborných znalostí a zdrojů, které jsou k dispozici v rámci významného odvětví energetiky a životního prostředí, v koordinaci s Ministerstvem obchodu a průmyslu a Nejvyšší radou pro plánování směrem k klíčovému tématu ekonomiky a rozvoje stanoveného ve vizi Ománu 2040.

Více informací

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 80.000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo hlavní město Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho účast minimálně 3 firem na společné expozici s agenturou CzechTrade

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem
  • pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Jarošová Jitka / Manažerka aktivity pro projekt NOVUMM financovaný z OP PIK / jitka.jarosova@czechtrade.cz / +420 224 907 538