Doklady v přepravě zboží – jejich použití, zaměnitelnost, možnosti digitalizace

Seminář Doklady v přepravě zboží – jejich použití, zaměnitelnost, možnosti digitalizace proběhne online dne 3. března 2022.

Datum konání
10.03.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Pochopení světa mezinárodních přeprav by mělo být základní výbavou každého subjektu zúčastněného v dodavatelských řetězcích, tedy i obchodníka. Seminář nabízí stručný vhled do tohoto prostředí, a pomůže účastníkům zorientovat se v následujících okruzích:

 • 1) Vymezení pojmů a jejich postavení ve Smlouvě o přepravě
  • Přepravce
  • Dopravce
  • Zasílatel (zprostředkovatel, samovstup, NVOCC)
 • 2) Druhy doprav v mezinárodní dopravě zboží a doklady používané v jednotlivých druzích dopravy
 • 3) Univerzální doklady pro všechny druhy doprav
 • 4) Nákladní a náložný list pro dopravu
  • Silniční
  • Železniční
  • Námořní
  • Vnitrozemskou vodní
  • Leteckou
  • Kombinovanou
 • 5) Vztah nákladních listů dopravce a zasílatele v pozici dopravce (Master Bill, House Bill)
 • 6) Multimodální konosament FIATA a jeho použitelnost i pro nenámořní a kombinované přepravy
 • 7) Digitalizace v oblasti dopravy: e-CMR, e-AWB, e-FBL
  • Technologie vytváření digitalizovaných dokumentů
  • Sdílení a převoditelnost; elektronický podpis
 • 8) Předpis eFTI
 • 9) Otázky a odpovědi

Informace:

 • Své dotazy k tématu můžete zaslat před online seminářem prostřednictvím přihlášky, nebo prostřednictvím chatu na akci.
 • Den před konáním akce Vám bude e-mailem zaslán prolink na danou akci.
 • K účasti na online semináři potřebujete pouze PC, notebook či telefon s internetovým připojením.
 • Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Dostálová Monika / Vedoucí Exportního vzdělávání / monika.dostalova@czechtrade.cz / +420224907532