Zdroj: CzechTrade

Incoterms 2020 v praktických příkladech

Pravidla Incoterms® usnadňují a napomáhají mezinárodnímu obchodu. Využívají se po celém světě, zjednodušují transakce, napomáhají výkladu obchodních podmínek a podporují dobrou obchodní praxi.

Datum konání
02.11.2022
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Tyto principy a pravidla jsou plně respektována a užívána při každodenním obchodováním. Staly se tak jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodní výměny zboží

Obsah:

  • Význam Pravidel Incoterms pro mezinárodní obchod, trendy a jejich promítnutí do vývoje Pravidel
  • Postavení pravidla v kupní smlouvě, vztah zvoleného pravidla k dalším náležitostem kupní smlouvy
  • Celní a daňové konotace pravidel
  • Incoterms 2020 – rozdíly oproti Incoterms 2010
  • Vývoj pravidel od roku 1934, obecné zásady revize Incoterms 2020
  • Jednotlivá Pravidla Incoterms 2020 podrobněji
  • Diskuse, dotazy

Informace:

  • Své dotazy k tématu můžete zaslat před online seminářem prostřednictvím přihlášky, nebo prostřednictvím chatu na akci.
  • Den před konáním akce Vám bude e-mailem zaslán prolink na danou akci.
  • Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Dostálová Monika / Vedoucí Exportního vzdělávání / monika.dostalova@czechtrade.cz / +420 224 907 532