Online seminář: Přepravní smlouva v exportu a importu – na co si dát pozor

Přepravní smlouva je v mezinárodním obchodě druhou nejčastěji uzavíranou smlouvou, hned po smlouvě kupní. Zdaleka se však u exportérů i dovozců netěší takové pozornosti, jako právě kupní smlouva. To pak vyvolává celou řadu chyb a nedorozumění, kterých se odesílatelé a příjemci (tedy subjekty kované v této problematice daleko méně než dopravci) dopouštějí při uzavírání přepravních smluv a při jejich realizaci, a to ke své škodě. V krajním případě může být takováto chyba pro odesílatele nebo příjemce dokonce likvidační.

Datum konání
30.11.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Zahraničí
Místo konání
ONLINE, X, Online seminář
Další akce v kategoriích

Možná i Vás už napadly následující otázky:

 • Kdy se na přepravu Vaší zásilky použije úmluva CMR, úmluva COTIF a v ní obsažené předpisy CIM, kdy Montrealská úmluva a kdy se i v mezinárodní přepravě použije český občanský zákoník?
 • Kdy je možné v přepravní smlouvě sjednat smluvní pokutu za pozdní nakládku, pozdní vykládku, za poškozené zboží, případně kdy je možné smluvní pokutu sjednat v dalších případech a kdy naopak smluvní pokutu sjednat nelze?
 • Kolik dostanete od dopravce při poškození Vaší zásilky a nakolik Vám pomůže při škodě na zásilce to, že má dopravce uzavřené pojištění odpovědnosti?
 • Co musíte udělat, pokud Vám dopravce dodal Vámi objednané zboží poškozené a dokdy musíte tyto kroky podniknout, aby Vám nezanikl nárok na náhradu škody, nebo aby se nezhoršila Vaše důkazní pozice v případném sporu?
 • Co můžete udělat, pokud se s dopravcem soudit nechcete (např. jednáte též s Vaší pojišťovnou), ale krátí se Vám promlčecí lhůta?
 • Budou české soudy příslušné k rozhodování Vašeho sporu s dopravcem a proč Vás může dopravce i přes volbu českých soudů žalovat o přepravné a jiné výlohy spojené s přepravou u zahraničních soudů?
 • Mohu být jako příjemce povinen platit náklady přepravy i když přepravní smlouvu s dopravcem uzavřel můj obchodní partner v pozici odesílatele?

Odpovědi na tyto i některé další otázky Vám přinese seminář, který povede JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., advokát trvale spolupracující s advokátní kanceláří bpv Braun Partners, s.r.o., který právním otázkám spojeným s mezinárodní přepravou dlouhodobě věnuje (je mimo jiné partnerem odborného časopisu Právo v přepravě a zasílatelství).

Cílem semináře není podat vyčerpávající přehled obsahu relevantních mezinárodních úmluv, ale upozornit účastníky na úskalí, která pro ně mohou z přepravních smluv při vývozu nebo dovozu zboží plynout a které řešil ve své praxi buď lektor semináře sám, nebo které řešily české nebo zahraniční soudy.

Online seminář se bude věnovat mezinárodní dopravě silniční, železniční a letecké.

Důležité:

 • Své dotazy k tématu můžete zaslat před online seminářem prostřednictvím přihlášky, nebo prostřednictvím chatu na akci.
 • Den před konáním akce Vám e-mailem zašleme prolink na danou akci.
 • K účasti na online semináři potřebujete pouze PC, notebook či telefon s internetovým připojením.
 • Akce je ZDARMA. 

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/c2fab2c0-f9c6-43c6-bdca-58f9c4e344e1.

Přílohy:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Mgr. Dostálová Monika / Vedoucí Exportního vzdělávání / monika.dostalova@czechtrade.cz / +420224907532