Podnikatelská mise do Indie – odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika a úprava a čištění vody – ODLOŽENO

Země konání:
Nové Dillí Indie
Země určení:
Indie Indie
Typ akce:
Veletrh, výstava
Datum konání:
05. 06. 2020 - 07. 06. 2020

Velvyslanectví České republiky v Dillí vyzývá k účasti české firmy z oblasti odpadového hospodářství, cirkulární ekonomiky, úpravy a čištění vody k účasti na podnikatelské misi do Indie od 5. do 7. června 2020. Mise se uskuteční v Dillí při příležitosti konání Mezinárodního veletrhu životního prostředí, na kterém  bude mít Česká republika vlastní stánek.  

Indie, s populací 1,3 mld. obyvatel a nejrychleji rostoucími městy na světě, patří mezi země s největším tlakem na vodní zdroje. Za zaostalostí sektoru stojí příčiny jako zastaralá infrastruktura, sezónní deště, které přinášejí povodně, anebo naopak devastující sucha, nedostatek technologií a mnoho dalších aspektů.  

Využití odpadních vod v Indii je rovněž nedostatečné, stejně jako používání nových technologií na šetrnější využití vody. Situace není lepší ani v oblasti nakládání s odpady. Kromě všudypřítomného bioodpadu, komunálního odpadu a jednorázových plastů, se Indie potýká s problémy i v oblastech toxického odpadu, nemocničního odpadu, e-waste či při recyklaci baterií.

Zlepšení systému nakládání s odpady a vodou je proto vnímáno vládou Indie jako jedna z rozvojových priorit, na kterou jsou vyčleněny stovky milliard USD. Pro všechny české firmy, které se odpadovým a vodním hospodářstvím zabývají tak Indie představuje významný potenciál. Z toho důvodu se Velvyslanectví České republiky v Dillí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodlo podpořit exportéry z Česka uspořádáním podnikatelské mise.

Klíčovou aktivitou bude účast na Mezinárodním veletrhu životního prostředí, který se uskuteční v Dillí ve dnech 5. – 7. června 2020. V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED bude pro účastníky zdarma zajištěn veletržní pavilon a možnost prezentace v doprovodné konferenci s cílem maximálně zvýšit povědomí o českých technologiích.

Velvyslanectví rovněž podpoří zúčastněné firmy (ale i zástupce neziskového sektoru, akademické obce) během jednání na schůzkách s významnými zástupci státní správy – ministerstvy, městskými korporacemi zabývajícími se zpracováním a svozem odpadu atd.

Z toho důvodu vyzýváme zájemce, aby kontaktovali obchodního radu p. Milana Dostála, který přípravu akce na velvyslanectví zajišťuje na Milan_Dostal@mzv.cz

Pravidelné novinky e-mailem