Podnikatelská mise do Mongolska

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru a Hospodářská komora České republiky pořádají ve dnech od 12. do 14. října 2022 Projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Datum konání
12.10.2022 - 14.10.2022
Typ akce
Mise
Země určení
Mongolsko Mongolsko
Místo konání
Ulánbátar
Další akce v kategoriích

Jedná se o misi českých podnikatelů do Mongolska s účastí na Expo Mongolia, největším mezinárodním víceoborovém veletrhu konaném v Mongolsku.

Cíl:

Cílem projektu je navázání obchodní spolupráce pomocí prezentací na semináři v rámci veletrhu EXPO Mongolia, na podnikatelském fóru a návazných B2B jednáních mezi českými a mongolskými partnery.

Účastníkům mise je z prostředků PROPED hrazena účast na semináři, podnikatelském fóru, doprava v místě a tlumočení.

Podnikatelskou delegaci budou doprovázet zástupci Hospodářské komory ČR a Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru.

Určení:

Výzva je primárně určena českým společnostem podnikajícím v odvětvích jako jsou zemědělský a potravinářský (technologie na zpracování masa a mléka, malá zemědělská technika), energetický (stavba elektráren, dodávky kotlů), vodohospodářský a odpadní (čističky vod, dekontaminace), stavební a dopravní průmysl a infrastruktura (stavební materiál, autobusy, trolejbusy, tramvajové systémy). Dalším perspektivním oborem podnikání v Mongolsku je zdravotnický a farmaceutický průmysl (vybavení JIP, operačních sálů, diagnostické přístroje, sterilizátory). Více informací o příležitostech v Mongolsku viz Mapa oborových příležitostí (MOP).

Informace:

Zájemci o účast mohou získat více informací a předběžně se hlásit na e-mailu obchodně ekonomického úseku commerce_ulaanbaatar@mzv.cz Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru a na emailu Hospodářské komory ČR (talafus@komora.cz).

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ commerce_ulaanbaatar@mzv.cz

Doporučujeme