Podnikatelská mise v oblasti precizního zemědělství do Chile

Téma inovativních technologií v zemědělství nabývá celosvětově na důležitosti hned z několika důvodů. S rostoucím počtem obyvatel výrazně roste poptávka po produkci potravin.

Datum konání
01.09.2023 - 30.09.2023
Typ akce
Mise
Země určení
Chile Chile
Místo konání
Santiago de Chile
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Zároveň se však snižuje průměrná produkční plocha na člověka, a to i z důvodu úbytku zemědělské půdy vlivem globálního oteplování. Silný tlak na zachování životní úrovně a tudíž i vysokou produkci potravin vede k intenzivnímu využívání průmyslových hnojiv a chemikálií, které jsou ale spojeny s degradací půdních vlastností a celých ekosystémů. Inovativní technologie v zemědělství hledají cestou, jak zvýšit efektivitu a produktivitu zemědělské produkce s ohledem na udržitelnost a životní prostředí. Rychle se rozvíjejícím se oborem je například precizní zemědělství, které nabízí řadu dříve nepředstavitelných zefektivnění zemědělské produkce. Jeho hlavními přínosy jsou úspory hnojiv a vody, zvýšení výnosu na zemědělskou půdu a z toho plynoucí zvyšování zisku pro zemědělce. Precizní zemědělství využívá celou řadu moderních technologií. Spoléhá na dálkové monitorování země a satelitní data, senzory, algoritmy a IoT aj. Na jejich základě sleduje a shromažďuje informace a data, které dále analyzuje, interpretuje a využívá pro vytváření predikčních modelů.

Chile se intenzivně zajímá o moderní zelené technologie všeho druhu, vč. zemědělství. Cílem této mise je představit české firmy a jejich produkty konkrétním chilským potenciálním zákazníkům.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor