Zdroj: CzechTrade

Podnikatelská mise výrobců a dodavatelů strojního zařízení a technologií pro těžební průmysl a související obory do Arménie 2023

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců strojních zařízení a technologií pro těžební průmysl do Arménie.

Datum konání
13.03.2023 - 17.03.2023
Typ akce
Mise
Země určení
Arménie Arménie
Místo konání
Arménie, Jerevan, Kajaran, Teghut
Další akce v kategoriích

Společně navštívíte konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.

Proč strojní zařízení pro těžební průmysl do Arménie:

Vývoz těžených surovin, polotovarů, ale i finálních výrobků na bázi surovin, jako např. hliníkové fólie, diamanty atd. představují více než polovinu arménského vývozu zboží ročně. Těžební sektor patří proto bezpochyby mezi nejperspektivnější průmyslová odvětví Arménie a hraje klíčovou roli v arménském exportu. Těžba surovin v Arménii je soustředěna kolem těžby následujících hornin obsahující kovy, jako např.: železo, měď, molybden, olovo, zinek, zlato, stříbro, antimon a hliník.

Kromě kovů produkuje Arménie další průmyslové suroviny a výrobky, mezi které patří cement, diatomit, sádrovec, vápenec a perlit. Země disponuje rovněž rozsáhlými zdroji důležitých stavebních materiálů, jako je čedič, žula, vápenec, mramor a tuf, stejně jako několik několika druhy polodrahokamů, které se dnes již úspěšně v Arménie zpracovávají.

Těžba a vývoz mědi, související zásoby molybdenu dominují těžební krajině Arménie. Předním výrobcem měděných a molybdenových koncentrátů v Arménii je společnost Zangezur Copper Molybdenum Combine (ZCMC), která provozuje významný důl v Kajaran a je odpovědná za 60 procent ročního obratu v těžebním sektoru. Dalším významným zdrojem mědi je důl Teghut na severu Arménie, stejně jako důl v Agaraku poblíž arménských hranic s Íránem. Vláda se rovněž zabývá perspektivou nové investice, která by nahradila zchátralou huť mědi ve městě Alaverdi. Podsektor mědi byl cílem některých nejvýznamnějších přímých zahraničních investic v arménském těžebním sektoru.

Zlato je druhým nejdůležitějším pododvětvím těžby. Důl Sotk ve východní části Arménie je předním producentem zlata, následuje důl Shahumyan na jihu země. Výroba hliníkových fólií představuje pro Arménii další významné odvětví. V tomto prostoru dominuje společnost Armenal, K dalším významným pododvětvím z hlediska hodnoty exportu patří diamanty a šperky.

Arménie bude zcela určitě pokračovat v geologickém průzkumu, vyhledávání nových těžebních kapacit. Značná část arménské společnosti však vyjadřuje obavy z potenciálních dopadů těžebních projektů a používaných environmentálních postupů při těžbě a zpracování surovin.

V důsledku zvýšené citlivosti veřejnosti a pozornosti vlády vůči potenciálně nepříznivým dopadům těžby na životní prostředí, jakož i zájmu o to, aby tento sektor sloužil jako zdroj udržitelného hospodářského růstu, se objevují rozsáhlé příležitosti pro poskytování služeb a technologií, které mohou řešit tyto závazky prostřednictvím rekultivace, sanace nebo sanace dolů a přilehlých oblastí v krajině.

V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade v Tbilisi českým firmám možnost zúčastnit se krátké pracovní cesty – obchodní minimise, cílem které budou osobní schůzky, jednání se zainteresovanými ve spolupráci místními podnikatelskými subjekty z různých regionů Arménie.

Oborové zaměření:

  • těžební stroje, technika, technologie
  • zabezpečovací technika používaná v šachtách a souvisejících průmyslových provozech, kde se zpracovávají a obohacují horniny
  • spotřební materiály používané v těžebním průmyslu
  • rekultivace, životní prostředí v oblasti dolů, ekologie
  • poskytované služby a logistika v tomto oboru

Časový harmonogram:

  • 13. 3. 2023: prezentace českých společností a individuální jednání se zástupci vedení těžební společnosti Lydian Armenia, jednání s vedením ZU ČR v Arménii, v jednání rovněž možná schůzka se zástupci profilových ministerstev Arménie
  • 14. 3. až 15. 3. 2023: přejezd z Jerevanu do Kajanu, prohlídka dolu, prezentace firem a individuální jednání se zástupci společností ZCMC, odpoledne přejezd do Agaraku, prohlídka dolu a jednání se zástupci společnosti ACMC, v pozdních odpoledních hodinách přejezd do Jerevanu
  • 16. 3. 2023: přejezd z Jerevanu do Teghutu, prezentace českých společností a individuální jednání se zástupci společnosti Teghut Mining, prohlídka dolu, v pozdních odpoledních hodinách přejezd do Jerevanu
  • 17. 3. 2023, pátek: odlet/odjezd účastníků mise z Jerevanu

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Více informací a možnost přihlášení

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Matějková Dagmar / exportní konzultant / dagmar.matejkova@czechtrade.cz