Podnikatelské fórum ČR – lázeňský trojúhelník UNESCO a regiony ČR

Datum konání
21.05.2023 - 25.05.2023
Typ akce
Fórum
Země určení
Kazachstán Kazachstán
Místo konání
Almaty, Astana
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

<html><body>
<!–StartFragment–><p class=“article_perex“><strong>Ve dnech 22. a 24. 5. 2023 uspořádalo
velvyslanectví ČR ve dvou největších městech Kazachstánu, Almaty a
Astaně, uskutečnila podnikatelská fóra věnovaná českému lázeňství. Za
českou stranu se účastnili zástupci agentury pro podporu turistiky
CzechTourism, Karlovarského kraje, zástupci hotelů, lázní a dalších
subjektů nabízejících volnočasové aktivity. Přítomni byli rovněž
představitelé Mezinárodního letiště Václava Havla v Praze a letiště
Karlovy Vary. České hotely byly přiblíženy zástupci sítě hotelů OREA,
Astoria Hotel and Medical Spa, Bohemia Lázně, ENSANA a Lázně Teplice.
Volnočasové aktivity byly zastoupeny outletovým centrem Fashion Arena a
cestovní kanceláří Questin Tour. V rámci podnikatelského fóra v Astaně
vystoupil se svým úvodním slovem velvyslanec ČR v Kazachstánu Rudolf
Hykl. Fóra se těšila velkému zájmu místních turistických kanceláří.</strong></p>
<div class=“article_body“>
<p>Následkem pandemie COVID se značně změnilo chování
kazachstánských zájemců o cestování. Tomu se přizpůsobily i místní
kazachstánské cestovní kanceláře jakož i  další poskytovatelé
turistických služeb. Česká republika byla v minulosti jednou
z tradičních destinací, kterou kazachstánští turisté hojně navštěvovali.
Vedle návštěvy Prahy byly velmi oblíbené i české lázně, především
západočeský trojúhelník. Za účelem zjištění, jestli i nadále tento zájem
trvá, a i s ohledem na měnící se preference cestovatelů, byla
zorganizována výše uvedená podnikatelská fóra.</p>

<p>Program byl sestaven tak, aby poskytl přítomným co největší objem
informací. Za tímto účelem byli nejprve zájemci ze stran kazachstánských
účastníků seznámeni s prezentacemi všech českých zástupců. Velkému
zájmu se těšilo představení nejen přítomných hotelů, ale i nabídka
možných aktivit v rámci České republiky a českého lázeňství obecně,
prezentovaných zástupci CzechTourism. Zástupce outlet centra informoval o
službách zaměřených i na mladší generaci návštěvníků, Questin Tour zase
představila zajímavý produkt individuálních procházek Prahou s pomocí
QR aplikace. Po části věnované prezentacím následovala část vedená
formou B2B jednání s přítomnými zájemci, během které mohly české firmy
podrobněji představit své produkty a služby. Ze strany kazachstánských
subjektů byl o danou akci výjimečný zájem, každé z akcí se účastnilo
více než 60 zástupců cestovních kanceláří, agentur a touroperátorů
s tím, že účast byla limitována na jednu osobu za každý podnikatelský
subjekt. </p>

<p>Lze konstatovat, že i nadále trvá poptávka po pobytech v minimální
délce jednoho týdne do již tradičních destinací, tj. Prahy, Karlových
Varů a Mariánských lázní. Nicméně i možnost léčení dětí v Lázních
Teplice byla ze strany kazachstánských subjektů vyslechnuta se zájmem.
Zajímavé možnosti nabízí i zážitková turistika, poptávány jsou zejména
zájezdy související s vánočními tradicemi v České republice či možnosti
seznámení se s českým pivovarnictvím či sklářským dědictvím.</p>

<p>Akce se uskutečnila formou PROPED za finančního přispění zřizovatele
CzechTourism – Ministerstva pro místní rozvoj ČR. S ohledem na zájem ze
strany kazachstánských představitelů turistického ruchu má ZÚ Astana
v plánu připravit i další obdobné akce zaměřené nejen na lázeňství, ale i
na zájmové oblasti trávení volného času, které může pro kazachstánské
cestovatele Česká republika nabídnout.</p></div><!–EndFragment–>
</body>
</html>

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor

Doporučujeme