Podpora českým firmám vyrábějícím zařízení pro povrchovou těžbu surovin v Etiopii

Země konání:
Addis Abeba Etiopie
Země určení:
Etiopie Etiopie
Typ akce:
Mise
Datum konání:
11. 10. 2021 - 14. 10. 2021

Cílem projektu je navázání nových obchodních kontaktů českých výrobců a exportérů těžebních zařízení pro povrchové dobývání deficitních kovů, sodných solí, sklářských písků, kaolínu a stavebních surovin v Etiopii a současně průnik mezi preferované dodavatele těchto zařízení.

Osobní účast zástupců českých firem při iniciaci obchodních kontaktů hraje v Etiopii významnou roli. Klíčové aktivity jsou realizovatelné prostřednictvím projektu ekonomické diplomacie z důvodu možnosti financovat obchodní fórum (a následné B2B setkání), při němž se české firmy těžebního sektoru mohou prezentovat jako silný celek. Současně ZÚ zajistí odpovídající zastoupení etiopské strany.

Výhody:

zvýraznění podpory firmám  českým státem a tím zřetelnější vnímání jejich profesní kredibility místními partnery, první přímý kontakt se státními etiopskými institucemi i silnými soukromými podniky v oboru.

V případě zájmu o více informací či účast na misi prosím kontaktujte p. Jaroslava Reifa (reif@mpo.cz), Oddělení politiky nerostných surovin, MPO, a p. Pavla Šáru (pavel_sara@mzv.cz), obchodní úsek zastupitelského úřadu v Addis Abebě.Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Jaroslav Reif
Oddělení politiky nerostných surovin, MPOPravidelné novinky e-mailem