Zdroj: CzechTrade

Polsko-české setkání ze sektoru Smart City 2023

Datum konání
19.07.2023 - 20.07.2023
Typ akce
Prezentace
Země určení
Polsko Polsko
Místo konání
Katovice
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Agentura
CzechTrade Polsko ve spolupráci s odborem hospodářství a mezinárodní spolupráce
Maršálkovského úřadu Slezského vojvodství (obdoba krajského úřadu v ČR) a Funduszem
Górnośląskim SA pořádají pro české firmy podnikatelskou misi z oboru Smart City do
Katovic.

Cílem
mise je představení potenciálu českých firem polským zástupcům měst a možnost
navázaní obchodních kontaktů. Během tohoto setkání se budou prezentovat i
polské firmy. Mimo to se účastníci setkají také s představiteli Speciální
ekonomické zóny Katovice a Městského podnikatelského inkubátoru.

Proč byste se měli účastnit mise?

Osobně se seznámíte s představiteli polských měst a firem,
Speciální ekonomické zóny Katowice a Městského podnikatelského inkubátoru Rawa
Ink. Účast přislíbili zástupci měst Cieszyn, Racibórz,
Wodzisław Śląski, Zabrze, Katowice, Bytom, Rybnik, Jastrzębie Zdrój,
Częstochowa, Żory, Ruda Śląska.

Akce se zúčastní také Instytut
Transportu Kolejowego (https://www.itk-instytut.pl/) a Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia (GZM) (https://metropoliagzm.pl/), což je unie 41 měst a obcí, které
mají společné cíle v různých oblastech života, například efektivní a udržitelná,
veřejná doprava, společná jízdenka na terénu metropole, rozvoj železniční
dopravy v metropoli, snížení škodlivých emisí do ovzduší apod.

Své produkty nebo služby představíte přímo
potenciálním zákazníkům a budete mít možnost přesvědčit je o hodnotě svých produktů.

Fundusz Górnośląski SA vznikl v roce 1995. Jeho hlavním
cílem je finanční podpora sektoru mikro, malých a středních podniků, a to jak z
vlastních zdrojů, tak z programů EU. Mimo to také:

 • plnění veřejných úkolů svěřených státní správou a
  samosprávou,
 • provozování informační, vzdělávací, školicí a poradenské
  činnosti zaměřené na iniciování, podporu a propagaci rozvoje podniků, včetně
  podniků sociálních,
 • podpora internacionalizace podniků prostřednictvím jejich
  propagace a pomoci při hledání ekonomických partnerů.

Více na webu fgsa.pl.

Katovice SEZ SA v současné době zde působí 540 podniků,
které investovaly celkem asi 44 miliard PLN a vytvořily téměř 90 000 pracovních
míst. Katowická SEZ působí v celém Slezském vojvodství a v 6 oblastech
Opolského vojvodství.

 • KSEZ nabízí kancelářské prostory, skladové haly, volné
  pozemky s kompletními inženýrskými sítěmi, napojené na hlavní komunikační cesty
  do Polska i Evropy.
 • Členství v klastru Silesia Automotive & Advanced
  Manufacturing.
 • Poradenské služby, školení na témata související s
  fungováním speciálních ekonomických zón, apod.

Více na webu ksse.com.pl.

Rawa Ink je moderní, coworkingový prostor umožňující
rozvoj obyvatel Katovic v oblastech podnikání a inovací. Start-upy zde najdou
podporu v oblasti networkingu, rozšiřování znalostí, získávání zkušeností,
inspirace, rozvoje projektů a internacionalizace.

Více na webu rawaink.katowice.eu.

Přihlašování na akci bylo ukončeno. 

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Špunda Jan / vedoucí oddělení podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP / jan.spunda@czechtrade.cz / +420 224 907 580

Doporučujeme