Představení českého potenciálu v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin v Indonésii

Datum konání
29.03.2022 - 02.04.2022
Typ akce
Mise
Země určení
Indonésie Indonésie
Místo konání
Jakarta
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Indonésie patří mezi země tradičně bohaté na nerostné suroviny
s celosvětově významnými zásobami niklu, zlata a mědi. Je druhým největším
vývozcem cínu a rovněž celosvětově významným vývozcem tekutého zemního plynu.
Vzhledem ke svým mezinárodním závazkům ke klimatické změně nyní legislativa
v oblasti těžby prochází významnějšími změnami, které evokují zájem o
účinnější a šetrnější řešení vzhledem k ochraně nerostných zdrojů, což
povede i ke změně stávajících partnerů místních i mezinárodních a otvírá prostor
pro vstup partnerů nových. Indonéská strana již při 4. smíšeném hospodářském
výboru v roce 2019 projednala možnost sestavení expertní pracovní skupiny,
která by doplnila již stávající aktivní spolupráci akademickou např.
v oblasti vulkanologie s Geofyzikálním ústavem ČAV. Indonéská strana
má pod tlakem klesajících příjmů z tradičně těžených nerostných surovin
zájem o geologické mapování a průzkum včetně studií proveditelnosti,
z hlediska ekologie ji pak zajímají i techniky rekultivace vytěžených
dolů. Vývoj hospodářství také směřuje k přeorientování na vývoz produktů
s vyšší přidanou hodnotou, s čímž souvisí tlak na zpracování surovin.
Konkrétní vládní programy pak usilují o posílení kapacit rafinérií a
v oblasti kovů na příklad o mandatorní budování tavíren jako podmínku pro
realizaci těžby. Zájem je zde tedy o strojírenskou techniku i netěžebního typu.
V říjnu 2021 navíc zástupci ministerstva energetiky a nerostných zdrojů
projevili zájem o jednání o MoU mezi MPO ČR a příslušným indonéským rezortem.
 

3 – 4 denní podnikatelská mise vedená vedoucím zastupitelského úřad
v Jakartě a alternativně zástupcem Odboru surovinové politiky MPO ČR
zrealizuje jednání k otázkám dobré praxe v oblasti těžby na aktuální
témata (rekultivace těžebních ložisek, kritické suroviny, těžba uhlí a
identifikace nových surovinových zdrojů) s možností prezentace
jednotlivých obchodních subjektů sdružených v asociaci ČDT. V další
části jednání bude vytvořen prostor pro formulaci MoU dle vývoje
v návaznosti na předešlá VTC. Ve spolupráci s obchodní komorou KADIN
bude uspořádán B2B seminář. České firmy se také budou moci zúčastnit veletrhu
se zaměřením na těžbu a těžební techniku CON-MINE, který tou dobou bude
probíhat v Jakartě. Dle doporučení indonéského rezortu mise zrealizuje
field trip na ostrově Jáva.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor