Prezantace českého pivovarského sektoru

8:30 – 9:30

Datum konání
09.06.2021 - 10.06.2021
Typ akce
Mise
Země určení
Španělsko Španělsko
Místo konání
Madrid, Avenida Pío XII 22-24, Madrid
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Závěrečná zpráva
z marketingové aktivity – prezentace pivovarského sektoru v Madridu
 

Jednalo se o podnikatelskou misi se
zaměřením na prezentaci českých regionálních pivovarů, sládků, pivovarnické
technologie a dalšího know how, s cílem rozvinutí exportního potenciálu českých
firem, nalezení nových obchodních partnerů na španělském trhu a zvýšení
povědomí o českém pivovarnictví v zahraničí. 

Akce  byla  pořádána Velvyslanectvím České Republiky v
Madridu, společně s CzechTrade Španělsko, kanceláří CzechTourism a za finanční podpory
Ministerstva zemědělství ČR.
Hlavním
záměrem byla mediální prezentace českého pivovarnictví, jednání B2B dle
specifikace klientů, které byly také doplněny degustacemi piva.
Hlavní
výhodou pro účastníky mise byla optimalizace nákladů spojená s účastí na podnikatelské
misi, minimalizace organizačních aktivit na straně firem, realizace
doprovodných akvizičních služeb organizátory před a v průběhu akce a asistence
/ tlumočení do španělštiny.
 

Akce
byla  připravena  na 
míru  dle  potřeb 
českých  firem. Komunikaci
s firmami zajišťoval Czech Trade. Organizační zajištění akce a logistiku
zajišťoval ZÚ.
Prvním
krokem bylo získat dostatek kontaktů na španělské účastníky podle požadavků českých
firem. Ty si přály vyhledat a ověřit kontakty na importéry a exportéry piva,
velké španělské pivovary, prodejce pivovarských technologií, distributory
alkoholických nápojů, distributory řemeslných piv, prodejce elektrospotřebičů,
minipivovary, asociace zaměřené na pivovarský sektor, řetězce GOURMET a
supermarkety.
Na
konci dubna bylo vyhledáno přes 180 ověřených kontaktů, kterým měsíc před
konáním byla odeslána oficiální pozvánka společně s přihlašovacím formulářem.
Ve formuláři měli zájemci vyplnit základní informace o účastnících a vybrat si
3 české firmy, se kterými mají zájem o B2B. Dalším krokem bylo obvolávání
těchto kontaktů, ověření obdržení emailu a zjištění zájmu o účast na akci.
Možnost přihlášení měly španělské firmy do 28. 5. 2021.
Následně
byl vytvořen harmonogram B2B jednání, které byly naplánované po 20 minutách s 5
minutovou pauzou na vystřídání firem, a další dokumenty k hladkému průběhu akce
(pořadí příchodu firem či seznam španělských firem na degustace).

Jako
místo akce byla vybrána budova Velvyslanectví České republiky v Madridu  a rezidence velvyslance. Tato dvě místa byla
vybrána záměrně díky jejich krátké docházkové vzdálenosti, reprezentativnímu
vzhledu, vhodnému vybavení na B2B jednání a krásné zahradě ideální na venkovní
degustaci. B2B jednání probíhala na Velvyslanectví České republiky v Madridu a
degustace v zahradě rezidence.
V den
akce se v Madridu představilo 6 českých regionálních pivovarů a 4 české firmy s
pivovarnickými technologiemi. I když byl vypracován přesný harmonogram, některá
jednání musela být upravena  za  chodu, 
neboť  některé  španělské 
firmy  nedorazily  nebo 
odřekly  svou účast na poslední
chvíli.

Nakonec
se jednání zúčastnilo 20 zástupců ze 17 firem.
Jednalo
se o FASSBIERE, TECNOBRAU, PAVIS ENGINEERING IBERICA SL, JOMEL PREMIUM SL,
ASAHI BEER, SUMINISTROS GOURMET, BIOMÉRIUX ESPAÑA SA, THE BETTER BEER COMPANY,
MOMENTOS CERVECEROS SL, CERVEZAS DOMUS SL, BRAU SERVICE WEIGAND, MÁS QUE
CERVEZAS, LA MARIPEPA CERVEZAS, STREET EXPERIENCE, CERVECERÍA EL BOLICHE,
SUMINISTROS INDUSTRIALES FLOPI, GOLDEROS SA.
Harmonogram celého dne lze vidět v
tabulce A.
Tabulka
A: Harmonogram

Sraz organizátorů a českých firem na rezidenci, příprava degustace, stolů, propagačních materiálů

9:40 – 9:55

Zahájení mise velvyslancem Ivanem Jančárkem

10:00 – 14:30

B2B jednání se španělskými zástupci
firem

10:00 – 15:40

Degustace (novináři, influenceři, blogeři, španělské firmy)

13:40 – 14:30

Rozhovor s novináři z Etheria
Magazine

16:00

Oběd pro české
firmy a organizátory

 
 
 
MARKETINGOVÁ PODPORA AKCE
V
rámci přípravy akce byly zpracovány propagační materiály, které  byly distribuovány v rámci několika kanálů.
Byla vytvořena
:
 –
Oficiální pozvánka na akci ve španělském jazyce. Na
první straně bylo umístěno logo Czech Republic The Country For The Future
společně s logy participujících institucí  Dále se na první straně nacházely základní
údaje týkající se mise (název, datum, čas zahájení, místo konání a email určený
pro závazné přihlášení na misi). Na druhé straně byla prezentována každá firma
svým logem, webovou stránkou, fotkou produktu a medailonkem, obsahující stručné
představení firmy. Pozvánka
sloužila jak k souhrnné prezentaci klientů, tak k propagaci akce. Pro sdílení
pozvánky byly využity stránky všech organizačních subjektů a profesní sociální
síť Linked-in.
Byl
vytvořen taktéž „flyer“,
který připojovali k elektronickému podpisu měsíc před akcí všichni
zaměstnanci ZÚ a CzechTrade V Madridu. 

Brožura

Celá
akce byla také propagována i díky španělským asociacím, které rozeslaly svým
členům email s pozvánkou, nebo zveřejnily nový příspěvek na svých stránkách.

O mediální
zajištění akce se postaral  CzechTourism,
který připravil PR propagaci akce a organizaci dvou degustací piv řízených
pivním znalcem pro španělskou televizi, novináře, bloggery a influencery.
 
 
 
 
Všichni účastníci akce dostali při
odchodu z akce tašku s 3 lahvemi piva, brožurou o českém pivu a
drobné dárkové předměty od českých firem.       

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor