Prezentace českých firem obranného průmyslu pro jihoafrickou armádu a policii

K zajištění individuálního přístupu prezentujících a větší bezpečnosti byla zřízena oddělená stanoviště a účastníci rozdělení do skupin. Na každém stanovišti byly představeny a pod odborným dohledem testovány různé typy a ráže střelných zbraní včetně pistolí, útočných pušek či samopalů. Zástupci elitních složek jihoafrické armády a policie (Special Force a Task Force) kvitovali účinnost nejnovějších technologií českých výrobců, které si mohli možnost dle libosti vyzkoušet. Po zhruba dvouhodinové prezentaci a praktickém testování účastníci diskutovali detaily případné spolupráce během pracovního oběda. Každý host obdržel menší pozornost v podobě propagačních materiálů českých firem. Účastníci i spoluorganizátoři akce, tj. místní dovozci českých firem, vysoce hodnotili program a úroveň organizace, jakožto i kvalitní účast včetně přítomných zástupců státních složek, ministerstva obrany, armády a policie.

Datum konání
30.10.2020
Typ akce
Prezentace
Země určení
Jihoafrická republika Jihoafrická republika
Místo konání
Eeufees Shooting Range, Pretoria
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Dne 30. října 2020 uskutečnil obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví v Pretorii ve spolupráci s místními dovozci českých zbrojařských firem specializovanou prezentaci vybraných produktů českého obranného průmyslu.

Akce probíhala formou tzv. střeleckého dne (Czechia Shooting Day) v prostorách armádního střeleckého ranče Eeufees Shooting Range v Pretorii. Mezi účastníky nechyběli zástupci elitních složek jihoafrické armády a policie, ministerstva obrany, státní akviziční agentury ARMSCOR, asociace obranného průmyslu, zahraniční vojenští přidělenci, distributoři vojenského materiálu a zástupci bezpečnostních agentur. Úspěšně zrealizovaný projekt ekonomické diplomacie přispěl k posílení povědomí o kvalitě českých výrobků u klíčových zákazníků, specializovaných složek armády a police.

Úspěšná realizace projektu ekonomické diplomacie prohloubila kontakty s představiteli vybraných složek ministerstva obrany a dosáhla propagace konkrétních produktů českého obranného průmyslu s ohledem na chystané příležitosti a tendry, jež připravuje jihoafrická armáda SANDF a policie SAPS pro nadcházející rozpočtové období. V neposlední řadě akce ekonomické diplomacie přispěla k posílení dobrého jména a prestiže české značky a obecného povědomí o českých výrobcích obranného průmyslu u klíčových zákazníků a potenciálních odběratelů v Jižní Africe. Děkujeme všem partnerům projektu za spolupráci.

Video z akce „Czechia Shooting Day 2020“:
https://www.youtube.com/watch?v=1_2vcbD0K_0

Mgr. Viktor Dolista, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Pretorii

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ viktor_dolista@mzv.cz